Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart (incl. de Nota bodembeheer PFAS en bodemkwaliteitskaart PFAS)

Geldend van 10-12-2022 t/m heden

Intitulé

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart (incl. de Nota bodembeheer PFAS en bodemkwaliteitskaart PFAS)

[Een deel van de tekst van deze bekendmaking is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dc-2022-104 .]

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 11 oktober 2022

Zaaknummer: 2022-286376

Gelet op artikel: artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit

B E S L U I T

 • 1.

  De Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart (incl. de Nota bodembeheer PFAS en bodemkwaliteitskaart PFAS) vast te stellen

 • 2.

  De Nota zienswijzen en voorgestelde aanpassingen vast te stellen

 • 3.

  Om aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren:

  • a.

   Dat zij binnen de geldigheidsduur van de nota bodembeheer, de bodemkwaliteitskaart en/of bodemfunctieklassenkaart opnieuw vast kunnen stellen;

  • b.

   Dat zij bodemkwaliteitskaarten van omliggende gemeenten en waterschappen kunnen accepteren als milieuhygiënische verklaring voor grondverzet.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

In de openbare vergadering d.d. 22 november 2022

Met vriendelijke groet,

NAMENS DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

F.A.P. van Kessel