Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Loket en Digitaal Opkopers Register

Geldend van 15-11-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Loket en Digitaal Opkopers Register

De burgemeester van de gemeente Voorschoten;

Overwegende:

 • 1.

  dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • 2.

  dat artikel 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Voorschoten 2020 bepaalt dat een handelaar verplicht is om zich te registeren bij de gemeente Voorschoten;

 • 3.

  dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijke registratie van handelaren binnen de gemeente Voorschoten het gewenst is dat het Digitale Opkopers Loket (DOL) middels aanwijzing wordt gewaarmerkt als enig toegestaan registratiesysteem zoals bedoeld in artikel 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Voorschoten 2020;

 • 4.

  dat het voor handelaren niet mogelijk is om zich via een andere route dan het DOL te laten registeren binnen de gemeente Voorschoten;

 • 5.

  dat artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Voorschoten bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • 6.

  dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • 7.

  dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van de deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

 • 8.

  dat het DOR is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • 9.

  dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2020 (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit, ex artikel 437, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

 • 10.

  dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

 • 11.

  dat het voor handelaren niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden.

Gelet op:

 • -

  artikelen 2:67 en 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2020;

 • -

  artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht ;

 • -

  artikel 2, lid 2 ,van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht.

Besluit:

 • 1.

  dat het Digitaal Opkopers Loket (DOL) wordt aangewezen als enig toegestaan registratiesysteem voor handelaren binnen de gemeente Voorschoten zoals bedoeld in artikel 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2020;

 • 2.

  dat de registratie in het DOL verplicht wordt gesteld voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

 • 3.

  dat het voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer is toegestaan om zich via een andere route te registreren dan het DOL;

 • 4.

  dat het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in-en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Voorschoten 2020;

 • 5.

  dat de registratie in het DOR verplicht wordt gesteld voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

 • 6.

  dat het voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

 • 7.

  dat dit besluit in werking treedt na publicatie.

Ondertekening

Voorschoten, 1 november 2022

De burgemeester van de gemeente Voorschoten

Burgemeester Stemerdink