Regeling vervallen per 30-12-2023

Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging

Geldend van 05-10-2022 t/m 29-12-2023

Intitulé

Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging

Het college van Gooise Meren,

gelet op artikel 11, tweede en derde lid, artikel 12 en artikel 15 van de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016;

besluit

de volgende nadere regels voor de graven en asbezorging Gooise Meren 2022 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een ruimte bestemd voor het begraven van overledenen en/of het bijzetten van asbussen;

 • b.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet. Grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • c.

  asbestemming: een ruimte bestemd voor het bijzetten van asbussen of het verstrooien van as;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • g.

  natuurgraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van een overledene in een natuurlijk afbreekbaar lijkomhulsel;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

 • i.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van overledenen tot de leeftijd van 12 jaar;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen tot de leeftijd van 12 jaar;

  • het doen verstrooien van as van overledenen tot de leeftijd van 12 jaar;

 • j.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van een lijk van een overledene tot de leeftijd van 6 jaar;

 • k.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • l.

  particulier urnenkelder: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • m.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • n.

  natuurlijke urnenzuil: een boomstam waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het plaatsen van een natuurstenen urn;

 • o.

  urnenzuil: een graflocatie waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het gebruiksrecht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • p.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • q.

  boomschijf: een onbehandelde houten schijf van max. 0,75 meter ( bij urnengraven max. 0,60 meter) doorsnede met inscriptie, geleverd door de gemeente;

 • r.

  natuurstenen tegel: een natuurstenen monument met de afmeting 50 bij 50 cm met inscriptie, geleverd door de gemeente.

Artikel 2. Algemene graven

 • 1. De algemene graven worden op volgorde uitgegeven en onderverdeeld in:

  • a.

   grafkelder in Bussum waarin gelegenheid wordt gegeven om 5 overledenen te begraven voor de tijd van 10 jaren;

  • b.

   kindergrafkelder in Bussum waarin gelegenheid wordt gegeven om tenminste 5 overledenen te begraven voor de tijd van 10 jaren;

 • 2. Het formaat van de algemene graven is:

  • a.

   Graven met de afmetingen 190 bij 90cm in Muiden en Muiderberg.

  • b.

   Graven met de afmetingen 200 bij 100cm in Bussum en Naarden.

 • 3. De beschikbare afmetingen van een te plaatsen gedenkteken en/of beplanting bij een graf zijn::

  • a.

   van een algemeen graf zoals genoemd in lid 1 sub a en lid 2, 60 bij 60 cm.

  • b.

   voor een kindergrafkelder zoals genoemd in lid 1 sub b, 45 bij 35 cm.

Artikel 3. Particuliere graven

 • 1. De particuliere graven worden uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaar en maximaal 50 jaar.

 • 2. De grootte en het formaat van de particuliere graven zijn opgenomen in de onderstaande particuliere graventabel:

  Type

  Ruimte voor begraven

  Ruimte voor asbestemming

  Formaat

  Locatie

  Particulier graf Muiden

  2 overledenen

  2 asbussen of het verstrooien van de as van 2 overledenen

  190 bij 90 cm

  Muiden

  Particulier graf Muiderberg

  3 overledenen

  2 asbussen of het verstrooien van de as van 2 overledenen

  190 bij 90 cm

  Muiderberg

  Particulier graf

  3 overledenen

  2 asbussen of het verstrooien van de as van 2 overledenen

  200 bij 100 cm

  Naarden en Bussum

  Particuliere grafkelder

  3 overledenen

  2 asbussen

  200 bij 100 cm

  Bussum

  Dubbel gaf type A

  6 overledenen

  4 asbussen of het verstrooien van de as van 4 overledenen

  200 bij 200 cm

  Naarden

  Dubbel gaf type B

  6 overledenen

  4 asbussen of het verstrooien van de as van 4 overledenen

  200 bij 240 cm

  Naarden

  Tabel 1: Particuliere graven

Artikel 4. Kindergraven

 • 1. De kindergraven worden uitgegeven voor de tijd van minimaal 10 jaar en maximaal 50 jaar.

 • 2. De grootte en het formaat van de kindergraven zijn opgenomen in de onderstaande kindergraventabel:

  Type

  Ruimte voor begraven

  Ruimte voor asbestemming

  Formaat

  Locatie

  A

  1 overleden (of een meerling) premature/onvoldragen baby (geboren voor 24 weken zwangerschap)

  2 asbussen van overledenen tot de leeftijd van 12 jaar of 2 asverstrooiingen van overledenen tot de leeftijd van 12 jaar

  50 bij 50 cm

  Naarden en Bussum

  B

  1 overledene tot de leeftijd van 6 jaar

  2 asbussen van overledenen tot de leeftijd van 12 jaar of het verstrooien van de as van 2 overledenen tot de leeftijd van 12 jaar

  100 bij 50 cm

  Naarden

  C

  2 overledenen tot de leeftijd van 12 jaar

  2 asbussen van overledenen tot de leeftijd van 12 jaar of het verstrooien van de as van 2 overledenen tot de leeftijd van 12 jaar

  150 bij 75 cm

  Naarden en Muiderberg

  D

  2 overledenen tot de leeftijd van 6 jaar

  2 asbussen van overledenen tot de leeftijd van 12 jaar of het verstrooien van de as van 2 overledenen tot de leeftijd van 6 jaar

  120 bij 60 cm

  Bussum

  Tabel 2: Kindergraven

 • 3. De voor het plaatsen van een gedenkteken of beplanting beschikbare afmetingen van een particulier kindergraf type A zoals genoemd in artikel 2 tabel 2 zijn 50 bij 50 cm met een maximum hoogte voor beplanting van 20cm.

Artikel 5. Natuurgraven

 • 1. Natuurgraven worden uitgegeven voor de tijd van 50 jaar en zijn bestemd voor het begraven van 1 overledene;

 • 2. Een natuurgraf in Naarden heeft de afmetingen 200 bij 100cm.

 • 3. Op een natuurgraf mag alleen een boomschijf met inscriptie (geleverd door de gemeente) worden geplaatst. Andere attributen, waaronder beplanting, behoudens losse bloemen zijn niet toegestaan.

Artikel 6. De bezorging van as

 • 1. Op de aangewezen verstrooiingsplaatsen kan as worden verstrooid:

  • a.

   algemeen strooiveld op begraafplaats Nieuw Valkeveen in blok XII en blok XIII;

  • b.

   algemeen strooiveld op de algemene begraafplaats Bussum;

  • c.

   strooiveld in het kinderhof op begraafplaats Nieuw Valkeveen bestemd voor de as van premature/onvoldragen kinderen tot 24 weken zwangerschap;

  • d.

   in een particulier (urnen)graf.

 • 2. De urnenzuilen worden uitgegeven met een gebruiksrecht van 10 jaar voor het bijzetten van ten hoogste 2 asbussen.

 • 3. De particuliere urnengraven worden uitgegeven voor de tijd van 10, 15 of 20 jaar.

 • 4. De grootte en het formaat van de particuliere urnengraven zijn opgenomen in de onderstaande asbestemmingstabel:

  Type

  Ruimte voor asbestemming

  Formaat

  Locatie

  Bijzonderheden

  Urnengraf

  2 asbussen of het verstrooien van de as van 2 overledenen

  60 bij 60 cm

   
   

  Natuurlijke urnenzuil

  1 urn van natuursteen of een ander robuust en duurzaam buitenmateriaal

  n.v.t.

  Naarden

  Geen naambordje mogelijk.

  Andere attributen, waaronder beplanting, behoudens losse bloemen zijn niet toegestaan

  Natuur-urnengraf Boomschijf

  2 natuurlijk afbreekbare asbussen of urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen

  50 bij 50 cm

  Naarden

  Alleen een boomschijf met inscriptie (geleverd door de gemeente).

  Andere attributen, waaronder beplanting, behoudens losse bloemen zijn niet toegestaan

  Natuur-urnengraf

  Duurzaam

  2 natuurlijk afbreekbare asbussen of urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen

  50 bij 50 cm

  Naarden

  Alleen een natuurstenen tegel met inscriptie (geleverd door de gemeente).

  Andere attributen, waaronder beplanting, behoudens losse bloemen zijn niet toegestaan

  Urnenkelder

  3 asbussen

  55 bij 55 cm

  Naarden

   

  Urnennis

  2 asbussen

  45 bij 45 bij 45cm

  Bussum

   

  Urnennis

  2 asbussen

  48,5 bij 56cm

  Muiden en Muiderberg

   

  Tabel 3: Asbestemmingen

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2. Op dat tijdstip vervallen de ‘Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging Gooise Meren 2021’.

 • 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging Gooise Meren 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 september 2022,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren

drs. E.M. Voorhorst

Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde

Burgemeester