Aanwijzingsbesluit inzake betaald parkeren en parkeren vergunninghouders 2011

Geldend van 22-07-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzake betaald parkeren en parkeren vergunninghouders 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw;

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Maasgouw 2011 en de artikelen 7 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2011;

B E S L U I T E N :

vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Aanwijzingsbesluit inzake betaald parkeren en parkeren vergunninghouders 2011

 • 1.

  De plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2011 mag worden geparkeerd worden vastgesteld, zoals vermeld in onderdeel a en b.

  • a.

   Plaats en tijdstip betaald parkeren

   De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2011 mag worden geparkeerd zijn:

   • 1.

    Parkeerplaats Meers te Thorn, van 9.00 uur tot 18.00 uur;

   • 2.

    Parkeerplaats Waterstraat te Thorn, van 9.00 uur tot 18.00 uur.

  • b.

   Wijze van betalen

   • 1.

    Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,05, € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00.

   • 2.

    Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

   • 3.

    Indien bij het betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkinstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • 2.

  De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen Maasgouw 2011, zijn in de kern Thorn:

  • -

   parkeervak Steegputstraat (gelegen voor de panden nrs. 7 en 9);

  • -

   parkeervakken Wal (gelegen tegenover pand nr. 6);

  • -

   parkeervakken in het Hofje aan de Wal (gelegen nabij de panden nrs. 9 t/m 33);

  • -

   parkeerzone Onder de Bomen (van Waterstraat tot Onder de Bomen nr. 4);

  • -

   parkeerplaats Hofferkeukens (gelegen voor de panden nrs. 12A t/m 12D);

  • -

   parkeerplaats Bogenstraat (gelegen tussen de panden nrs. 13 en 15);

  • -

   parkeerzone Bogenstraat;

  • -

   parkeervakken Wijngaardhuis (gelegen op het binnenterrein van het pand Daalstraat nr. 10 en Wijngaard 12);

  • -

   parkeerplaats Onder de Toren (gelegen naast het pand Wijngaard nr. 3);

  • -

   parkeerplaats Notenbeemd (tegenover de panden nrs. 3 en 5);

  • -

   parkeervakken Beekstraat (gelegen naast het pand nr. 9, tegenover de panden nrs. 12 t/m 26 en voor het pand nr. 2);

  • -

   parkeervakken Holstraat (gelegen tegenover de panden nrs. 3 t/m 13);

  • -

   parkeerzone Trippaardstraat/De Nachtegaal.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2011 en het aanwijzingsbesluit vastgesteld d.d. 2 december 2008 komt bij inwerkingtreding van dit besluit te vervallen.

Ondertekening

Maasbracht, 15 februari 2011

Burgemeester en wethouders,

De burgemeester

S.H.M. Strous

De secretaris

H.J.M. Coumans