Regeling vervallen per 01-03-2024

Aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet Open Overheid VNOG

Geldend van 08-06-2022 t/m 29-02-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet Open Overheid VNOG

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland,

Gelet op artikel 4.7 Wet open overheid,

Gelet op de Mandaatregeling VNOG 2022,

Overwegende dat:

- Op grond van de Wet open overheid een Woo-contactpersoon binnen de VNOG aangewezen dient te worden;

- Deze contactpersoon de taak heeft om op laagdrempelige en klantvriendelijke wijze, bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail, vragen te beantwoorden en eventueel documenten te verstrekken in gevallen die zich daartoe lenen;

- de rol van Woo-contactpersoon een nieuwe taak is, en daardoor nog niet goed in te schatten is welke informatievragen vanuit het publiek aan de contactpersoon gesteld zullen worden en waar het zwaartepunt van die vragen ligt;

- de jurist de Woo-verzoeken behandelt en daardoor een goed beeld heeft van de informatievragen die gesteld worden aan de VNOG;

Besluit:

de rol van contactpersoon Wet Open Overheid, zoals opgenomen in artikel 4.7 Woo, neer te leggen bij de jurist.

Dit besluit treedt in werking na ondertekening en werkt terug tot en met 1 mei 2022.

Ondertekening

Apeldoorn, 7 juni 2022

D.G.L. Kransen, algemeen directeur