Aanwijzingsbesluit vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen namens de gemeente Vaals

Geldend van 06-07-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen namens de gemeente Vaals

Burgemeester en Wethouders van Vaals

Gezien het voorstel van de afdeling bedrijfsvoering van 9 juni 2022 en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen:

Besluit vast te stellen het volgende:

Aanwijzingsbesluit vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen namens de gemeente Vaals 2022

Artikel 1

Als vertegenwoordiger van de volgende Gemeenschappelijke Regelingen wordt aangewezen:

Gemeenschappelijke Regeling

Vertegenwoordiger/Lid Algemeen Bestuur

BsGW

Wethouder J.P. Kompier

GGD ZL

Wethouder E.C.J. Jaegers

Het Gegevenshuis

Wethouder J.P. Kompier

Rd4

Wethouder J.P. Verbeek-Benink

SZMH

Wethouder J.P. Kompier

Omnibuzz

Wethouder E.C.J. Jaegers

WOZL

Wethouder J.P. Kompier

Artikel 2

Als plaatsvervangers van de vertegenwoordigers in artikel 1 zijn aangewezen de plaatsvervangende portefeuillehouders.

Artikel 3 Inwerkingtreden en citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

  • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen namens de gemeente Vaals 2022.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester