Uitvoeringsbesluit Bomenkaart Helmond 2022

Geldend van 03-01-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Bomenkaart Helmond 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

gezien het ambtelijk voorstel nr.50795908.

gelet op het bepaalde in artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020 (hierna te noemen: APV) en de Beleidsregel bescherming bomen in Helmond 2022,

b e s l u i t e n :

  • I.

    Het Uitvoeringsbesluit Bomenkaart Helmond 2022 vast te stellen;

  • II.

    Het Uitvoeringsbesluit Bomenkaart Helmond 2009, met eerste tot vijfde wijziging, in te trekken;

  • III.

    Dit besluit treedt inwerking op 1 juli 2022.

Artikel 1 Aangewezen beschermde bomen

De volgende elementen worden aangewezen als:

A.Individuele bomen (puntelementen)

Gebied-

code

Element-nummer

Straat

Boomsoort

Jaar

Eigenaar

nieuw

1700016

534

1e Bosweg

Prunus serr. 'Kanzan'

1925

Derden

 

1500080

1

1e Haagstraat

Aesculus hippocastanum

1926

Derden

nieuw

1500080

4

1e Haagstraat

Acer pseudoplatanus

1956

Derden

nieuw

1500080

5

1e Haagstraat

Acer pseudoplatanus

1937

Derden

nieuw

1500080

7

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1950

Derden

nieuw

1500080

8

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1956

Derden

nieuw

1500080

9

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1880

Derden

nieuw

1500080

10

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1915

Derden

nieuw

1500080

11

1e Haagstraat

Aesculus hippocastanum

1937

Derden

nieuw

1500080

12

1e Haagstraat

Aesculus hippocastanum

1943

Derden

nieuw

1500080

13

1e Haagstraat

Aesculus hippocastanum

1943

Derden

nieuw

1500080

14

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1939

Derden

nieuw

1500080

15

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1939

Derden

nieuw

1500080

16

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1927

Derden

nieuw

1500080

17

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1933

Derden

nieuw

1500080

18

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1939

Derden

nieuw

1500080

19

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1944

Derden

nieuw

1500080

20

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1944

Derden

nieuw

1500080

21

1e Haagstraat

Acer pseudoplatanus

1956

Derden

nieuw

1500080

22

1e Haagstraat

Acer pseudoplatanus

1963

Derden

nieuw

1500094

1500940001

1e Haagstraat

Acer saccharinum

1984

Gemeente

 

1500094

1500940016

1e Haagstraat

Robinia pseudoacacia

1927

Derden

nieuw

1500073

1500260004

2e Haagstraat

Tilia tomentosa 'Brabant'

1930

Gemeente

 

1500075

455

2e Haagstraat

Acer saccharinum

1910

Derden

 

1500056

1500560001

3e Haagstraat

Pterocarya fraxinifolia

1951

Gemeente

 

1500056

1500900003

3e Haagstraat

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1601006

1

Aarle-Rixtelseweg

Acer campestre

1945

Derden

 

1601006

3

Aarle-Rixtelseweg

Aesculus hippocastanum

1925

Derden

 

1601006

4

Aarle-Rixtelseweg

Acer pseudoplatanus

1935

Derden

 

1601006

14

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1910

Derden

 

1601006

15

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1910

Derden

 

1601006

16

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1910

Derden

 

1601006

18

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

19

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

20

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

21

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

22

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

23

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

24

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

26

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1910

Derden

 

1601006

27

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

28

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

29

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

30

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

31

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

32

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

33

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1925

Derden

 

1601006

34

Aarle-Rixtelseweg

Liriodendron tulipifera

1925

Derden

 

1601006

35

Aarle-Rixtelseweg

Cedrus libani 'Glauca'

1925

Derden

 

1601006

36

Aarle-Rixtelseweg

Robinia pseudoacacia

1925

Derden

 

1601006

38

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1910

Derden

 

1601006

39

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1910

Derden

 

1601006

40

Aarle-Rixtelseweg

Liriodendron tulipifera

1945

Derden

 

1601006

41

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1925

Derden

 

1601006

42

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1910

Derden

 

1601006

43

Aarle-Rixtelseweg

Magnolia x soulangeana

1925

Derden

 

1601006

44

Aarle-Rixtelseweg

Acer negundo

1935

Derden

 

1601006

45

Aarle-Rixtelseweg

Acer saccharinum

1910

Derden

 

1601006

46

Aarle-Rixtelseweg

Tilia europaea

1925

Derden

 

1601006

47

Aarle-Rixtelseweg

Tilia europaea

1925

Derden

 

1601006

50

Aarle-Rixtelseweg

Quercus palustris

1925

Derden

 

1601006

51

Aarle-Rixtelseweg

Acer pseudoplatanus

1930

Derden

 

1601006

53

Aarle-Rixtelseweg

Tilia europaea

1910

Derden

 

1601006

54

Aarle-Rixtelseweg

Aesculus hippocastanum

1910

Derden

 

1601006

56

Aarle-Rixtelseweg

Aesculus hippocastanum

1925

Derden

 

1601006

59

Aarle-Rixtelseweg

Populus

1925

Derden

 

1601006

63

Aarle-Rixtelseweg

-

1910

Derden

 

1601006

65

Aarle-Rixtelseweg

Acer pseudoplatanus

1925

Derden

 

1601006

66

Aarle-Rixtelseweg

Tilia platyphyllos

1925

Derden

 

1601006

67

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Atro'

1910

Derden

 

1601006

68

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1910

Derden

 

1601006

69

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1910

Derden

 

1601006

70

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1910

Derden

 

1601006

71

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1925

Derden

 

1601006

72

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1925

Derden

 

1601006

73

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1925

Derden

 

1601006

74

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1925

Derden

 

1601006

75

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1910

Derden

 

1601006

76

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica

1925

Derden

 

1601006

77

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica

1910

Derden

 

1601006

81

Aarle-Rixtelseweg

Quercus rubra

1910

Derden

 

1601006

82

Aarle-Rixtelseweg

Quercus rubra

1910

Derden

 

1601006

83

Aarle-Rixtelseweg

Quercus rubra

1910

Derden

nieuw

1601006

84

Aarle-Rixtelseweg

Quercus rubra

1910

Derden

 

1601006

85

Aarle-Rixtelseweg

Quercus rubra

1925

Derden

 

1601006

86

Aarle-Rixtelseweg

Magnolia grandiflora

1925

Derden

 

1601006

87

Aarle-Rixtelseweg

Taxus baccata

1922

Derden

 

1601006

88

Aarle-Rixtelseweg

Taxus baccata

1922

Derden

 

1601006

89

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica

1910

Derden

 

1601006

90

Aarle-Rixtelseweg

Taxus baccata

1925

Derden

 

1601006

91

Aarle-Rixtelseweg

Platanus acerifolia

1910

Derden

 

1601006

92

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica

1910

Derden

 

1601006

93

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1910

Derden

 

1601006

94

Aarle-Rixtelseweg

Thuja occidentalis

1910

Derden

 

1601006

95

Aarle-Rixtelseweg

Platanus acerifolia

1910

Derden

 

1601006

96

Aarle-Rixtelseweg

Robinia pseudoacacia

1930

Derden

 

1601006

97

Aarle-Rixtelseweg

Robinia pseudoacacia

1930

Derden

 

1601006

98

Aarle-Rixtelseweg

Robinia pseudoacacia

1930

Derden

 

1601006

99

Aarle-Rixtelseweg

Robinia pseudoacacia

1935

Derden

 

1601006

100

Aarle-Rixtelseweg

Quercus palustris

1925

Derden

 

1601006

109

Aarle-Rixtelseweg

Quercus ilex

1925

Derden

 

1601006

111

Aarle-Rixtelseweg

Acer plat. 'Faassen's Black'

1955

Derden

 

1601006

112

Aarle-Rixtelseweg

Acer plat. 'Faassen's Black'

1955

Derden

 

1601006

113

Aarle-Rixtelseweg

Taxodium distichum

1935

Derden

 

1601006

114

Aarle-Rixtelseweg

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

1925

Derden

 

1601006

118

Aarle-Rixtelseweg

Catalpa bignonioides

1935

Derden

 

1601006

123

Aarle-Rixtelseweg

Tilia cordata

1925

Derden

 

1601006

124

Aarle-Rixtelseweg

Ailanthus altissima

1925

Derden

 

1601006

127

Aarle-Rixtelseweg

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1910

Derden

 

1601006

128

Aarle-Rixtelseweg

Aesculus carnea 'Briotii'

1910

Derden

 

1601006

129

Aarle-Rixtelseweg

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1910

Derden

 

1601006

335

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1910

Derden

 

1601006

702

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1910

Derden

 

1601006

703

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1910

Derden

 

1601006

704

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1910

Derden

 

1601006

705

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica

1910

Derden

 

1601006

706

Aarle-Rixtelseweg

Fagus sylvatica

1910

Derden

 

1601006

744

Aarle-Rixtelseweg

Catalpa bignonioides

1910

Derden

 

1601006

799

Aarle-Rixtelseweg

Acer saccharinum

1940

Derden

nieuw

1601006

1610060001

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060002

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060003

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060004

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060005

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060006

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060007

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060008

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060009

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060010

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060011

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

2007

Gemeente

 

1601006

1610060013

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060014

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060015

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060016

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060017

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060018

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060019

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

2015

Gemeente

 

1601006

1610060020

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060022

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060023

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060024

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060025

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060026

Aarle-Rixtelseweg

Quercus cerris 'Wodan'

2020

Gemeente

 

1601006

1610060027

Aarle-Rixtelseweg

Quercus petraea 'Purpurea'

1830

Gemeente

 

1601006

1610060028

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060030

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060031

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060032

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060033

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060034

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060036

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060037

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060038

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060039

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060040

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060041

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060042

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601006

1610060043

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1601008

1610080005

Aarle-Rixtelseweg

Quercus cerris 'Wodan'

2020

Gemeente

 

1609009

1690090012

Aarle-Rixtelseweg

Quercus robur

1830

Gemeente

 

1201052

1210490001

Abdijlaan

Platanus hispanica

1934

Gemeente

 

1201052

1210490002

Abdijlaan

Platanus hispanica

1934

Gemeente

 

1201052

1210490003

Abdijlaan

Platanus hispanica

1934

Gemeente

 

1201052

1210490008

Abdijlaan

Platanus hispanica

1934

Gemeente

 

1201052

1210490010

Abdijlaan

Platanus hispanica

1934

Gemeente

 

2901138

2919990001

Achterdijk

Quercus robur

1935

Gemeente

nieuw

1500036

1500360003

Arbergstraat

Betula nigra

1968

Gemeente

 

1500036

1500360004

Arbergstraat

Betula nigra

1968

Gemeente

 

1500036

1500360005

Arbergstraat

Betula nigra

1968

Gemeente

 

1500036

1500360006

Arbergstraat

Betula nigra

1968

Gemeente

 

1500038

1500380001

Arbergstraat

Quercus palustris

1955

Gemeente

 

1500038

1500380002

Arbergstraat

Quercus palustris

1955

Gemeente

 

1100042

1100420064

Azalealaan

Phellodendron amurense

1950

Gemeente

 

161022

1610220003

Bachlaan

Alnus spaethii

1960

Gemeente

nieuw

1601021

1610110016

Bachlaan

Robinia pseudoacacia

1925

Gemeente

 

1601021

1610180002

Bachlaan

Robinia pseudoacacia

1925

Gemeente

 

1601022

12

Bachlaan

Juglans regia

1959

Derden

 

1002043

1

Bakelsedijk

Quercus robur

1920

Derden

nieuw

1003031

1030310001

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003031

1030310003

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003031

1030310004

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003031

1030310009

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003031

1030310010

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003031

1030310014

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003031

1030310015

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003031

1030310016

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003031

1030310017

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003031

1030310018

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003031

1030310019

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003031

1030310020

Bakelsedijk

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1809010

1890100005

Bakelsedijk

Quercus coccinea 'Splendens'

1955

Gemeente

 

1890040010

1890040010

Bakelsedijk

Quercus robur

1920

Gemeente

nieuw

1890040011

1890040011

Bakelsedijk

Quercus robur

1955

Gemeente

nieuw

1890100003

1890100003

Bakelsedijk

Quercus rubra

1950

Gemeente

nieuw

1890100009

1890100009

Bakelsedijk

Quercus robur

1925

Gemeente

nieuw

1890100010

1890100010

Bakelsedijk

Quercus robur

1930

Gemeente

nieuw

1900320007

1900320007

Bakelsedijk

Quercus robur

1920

Gemeente

nieuw

1007012

1070230001

Beatrixlaan

Tilia europaea 'Euchlora'

1929

Gemeente

 

1007012

1070230002

Beatrixlaan

Tilia europaea 'Euchlora'

1929

Gemeente

 

1007012

1070230003

Beatrixlaan

Tilia europaea 'Euchlora'

1929

Gemeente

 

1007012

1070230004

Beatrixlaan

Tilia europaea 'Euchlora'

1929

Gemeente

 

1003047

1009990409

Beelsstraat

Tilia europaea 'Euchlora'

1944

Gemeente

 

1003047

1009990410

Beelsstraat

Tilia europaea 'Euchlora'

1944

Gemeente

 

1003047

1009990411

Beelsstraat

Tilia europaea 'Euchlora'

1944

Gemeente

 

1809032

1

Berkendonk

Quercus robur

1885

Derden

nieuw

1809032

2

Berkendonk

Quercus robur

1830

Derden

nieuw

1809032

4

Berkendonk

Quercus robur

1915

Derden

nieuw

1100014

1100140019

Bernadettestraat

Quercus palustris

1950

Gemeente

 

2102109

2121090001

Biesveldje

Tilia europaea 'Euchlora'

1921

Gemeente

 

1201019

1210340004

Binderen

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

1201019

1210340005

Binderen

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

1201019

1210340008

Binderen

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

1201020

1210200001

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200002

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200003

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200004

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200005

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200006

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200007

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200008

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200009

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200010

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200011

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200012

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200013

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200014

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200015

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200016

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200017

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201020

1210200018

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210001

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210002

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210003

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210004

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210005

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210009

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210012

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210013

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210014

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210015

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210016

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210017

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210018

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210020

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210021

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210023

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210024

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201021

1210210025

Binderen

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201030

1210300003

Binderen

Quercus robur

1958

Gemeente

 

1201030

1210300004

Binderen

Quercus robur

1958

Gemeente

 

1201030

1210340001

Binderen

Quercus robur

1990

Gemeente

 

1201030

1210340007

Binderen

Tilia (vulgaris) europaea

1920

Gemeente

 

1201034

1210340002

Binderen

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

1201034

1210340003

Binderen

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

1201034

1210340006

Binderen

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

1201036

1210300001

Binderen

Quercus robur

1930

Gemeente

 

1004015

1040150001

Binnen Parallelweg

Tilia (vulgaris) europaea

1880

Gemeente

 

1004015

1040150002

Binnen Parallelweg

Tilia (vulgaris) europaea

1880

Gemeente

 

1600270001

1600270001

Boerhaavelaan

Quercus turneri 'Pseudoturneri'

1963

Gemeente

nieuw

1600270005

1600270005

Boerhaavelaan

Quercus turneri 'Pseudoturneri'

1963

Gemeente

nieuw

1600320003

1600320003

Boerhaavelaan

Quercus turneri 'Pseudoturneri'

1963

Gemeente

nieuw

1600320004

1600320004

Boerhaavelaan

Quercus turneri 'Pseudoturneri'

1963

Gemeente

nieuw

1201029

1209990337

Bosselaan

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

1960

Gemeente

 

2102065

2120650039

Brandevoortse Dreef

Fagus sylv. 'Atropunicea'

1960

Gemeente

 

2103001

2140010012

Broekstraat

Quercus robur

1926

Gemeente

 

1100180028

1100180028

Broekwal

Sorbus aria 'Majestica'

1963

Gemeente

nieuw

1400005

1400050001

Brouwhuissedijk

Salix alba

1960

Gemeente

nieuw

1400005

1400070030

Brouwhuissedijk

Salix alba

1960

Gemeente

nieuw

1400006

1400060007

Brouwhuissedijk

Quercus robur

1950

Gemeente

nieuw

1005042

1020390001

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1925

Gemeente

 

1005042

1020390002

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1925

Gemeente

 

1005042

1030310008

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1005042

1030310011

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1005042

1050360001

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360002

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360003

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360004

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360005

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360006

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360010

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360011

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360013

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360014

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360015

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360016

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360017

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005042

1050360018

Burg. van Houtlaan

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1005044

1050440009

Burg. van Houtlaan

Populus alba 'Pyramidalis'

1940

Gemeente

nieuw

1301007

777

Burgemeester Krollaan

Fagus sylvatica

1900

Derden

 

1301007

778

Burgemeester Krollaan

Fagus sylvatica

1900

Derden

 

1301007

779

Burgemeester Krollaan

Fagus sylvatica

1900

Derden

 

1301007

780

Burgemeester Krollaan

Fagus sylvatica

1900

Derden

 

1301007

781

Burgemeester Krollaan

Quercus robur

1900

Derden

 

1301007

782

Burgemeester Krollaan

Quercus robur

1900

Derden

 

1301007

783

Burgemeester Krollaan

Quercus robur

1900

Derden

 

1301007

784

Burgemeester Krollaan

Quercus robur

1900

Derden

 

1301007

785

Burgemeester Krollaan

Quercus robur

1900

Derden

 

1301007

786

Burgemeester Krollaan

Quercus robur

1900

Derden

 

1301007

787

Burgemeester Krollaan

Quercus robur

1900

Derden

 

1301007

788

Burgemeester Krollaan

Quercus robur

1900

Derden

 

1301007

789

Burgemeester Krollaan

Quercus robur

1900

Derden

 

1301007

791

Burgemeester Krollaan

Quercus robur

1900

Derden

 

1301007

792

Burgemeester Krollaan

Quercus robur

1900

Derden

 

1310070001

1310070001

Burgemeester Krollaan

Aesculus hippocastanum

1925

Gemeente

nieuw

1301059

1310590024

Calsstraat

Populus euramericana

1950

Gemeente

 

1700116

1701160026

Claassensstraat

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201028

1210210006

Convent

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201028

1210210007

Convent

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201028

1210210008

Convent

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201028

1210210010

Convent

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201028

1210210011

Convent

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201028

1210210019

Convent

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1201028

1210210022

Convent

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1609021

58

de Grote Overbrug

Quercus robur

1925

Derden

 

1609021

60

de Grote Overbrug

Fagus sylvatica

1890

Derden

 

1609021

61

de Grote Overbrug

Fagus sylvatica

1885

Derden

 

1609021

62

de Grote Overbrug

Populus nigra

1950

Derden

 

1401059

1410590014

de Middenloop

Fagus sylvatica

1925

Gemeente

 

1401059

1410590034

de Middenloop

Fagus sylvatica

1925

Gemeente

 

1402070

1420700001

de Middenloop

Quercus rubra

1920

Gemeente

 

1402074

1420740022

de Middenloop

Quercus robur

1926

Gemeente

 

1402074

1420740026

de Middenloop

Quercus robur

1926

Gemeente

 

1402074

1420740027

de Middenloop

Quercus robur

1926

Gemeente

 

1402074

1420740028

de Middenloop

Prunus avium 'Plena'

1988

Gemeente

 

1402075

1420750030

de Middenloop

Quercus robur

1926

Gemeente

 

1402075

1420750031

de Middenloop

Quercus robur

1926

Gemeente

 

1402075

1420750061

de Middenloop

Quercus robur

1926

Gemeente

 

1402075

1420750063

de Middenloop

Quercus robur

1926

Gemeente

 

1000079

1000790001

de Wiel

Acer platanoides

1925

Gemeente

 

1101065

684

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1925

Derden

 

1101065

686

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1925

Derden

 

1101065

687

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1925

Derden

 

1404003

1440030023

Deurneseweg

Tilia europaea 'Euchlora'

1950

Gemeente

nieuw

1404007

1440070001

Deurneseweg

Tilia europaea 'Euchlora'

1950

Gemeente

nieuw

1404007

1440070004

Deurneseweg

Tilia europaea 'Euchlora'

1950

Gemeente

nieuw

1404024

1440230002

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1930

Gemeente

 

1404024

1440230003

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230004

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230005

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230006

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230007

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230008

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230009

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230010

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230011

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230012

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230013

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230014

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230015

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230016

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440230017

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440240004

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1950

Gemeente

 

1404024

1440240005

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1945

Gemeente

 

1404024

1440240007

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1930

Gemeente

 

1404024

1440240008

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1930

Gemeente

 

1404024

1440240009

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1950

Gemeente

 

1404024

1440240016

Deurneseweg

Fagus sylvatica

1950

Gemeente

 

1500126

1501260015

Distelveld

Quercus robur

1967

Gemeente

nieuw

1501260009

1501260009

Distelveld

Sophora japonicum

1970

Gemeente

nieuw

1501260013

1501260013

Distelveld

Koelreuteria paniculata

1970

Gemeente

nieuw

1402058

1420580014

Dommelstraat

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1402016

1410600004

Dongestraat

Quercus robur

1920

Gemeente

 

1700097

394

Dorpsstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1935

Derden

 

1700097

395

Dorpsstraat

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1920

Derden

 

1700097

396

Dorpsstraat

Picea

1925

Derden

 

1700097

412

Dorpsstraat

Fraxinus excelsior

1925

Derden

 

1700097

413

Dorpsstraat

Fraxinus excelsior

1925

Derden

 

1700097

414

Dorpsstraat

Fraxinus excelsior

1925

Derden

 

1700097

415

Dorpsstraat

Tilia tomentosa

1910

Derden

 

1700097

416

Dorpsstraat

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1910

Derden

 

1700097

417

Dorpsstraat

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1890

Derden

 

1700097

762

Dorpsstraat

Aesculus hippocastanum

1910

Derden

 

1700101

1701020001

Dorpsstraat

Acer pseudopl. 'Leopoldii'

1965

Gemeente

 

1700101

1701020002

Dorpsstraat

Fagus sylv. 'Atropunicea'

1920

Gemeente

 

1400

305

Dr. Ariënslaan

Robinia pseudoacacia

1910

Derden

 

1400

306

Dr. Ariënslaan

Robinia pseudoacacia

1910

Derden

 

1400

307

Dr. Ariënslaan

Robinia pseudoacacia

1910

Derden

 

1400

308

Dr. Ariënslaan

Robinia pseudoacacia

1910

Derden

 

1600004

1600060004

Dr. Kuyperplantsoen

Ulmus glabra 'Exoniensis'

1957

Gemeente

 

1600003

1600060002

Dr. Schaepmanplantsoen

Ulmus glabra 'Exoniensis'

1957

Gemeente

 

1600003

1600060003

Dr. Schaepmanplantsoen

Ulmus glabra 'Exoniensis'

1957

Gemeente

 

1600003

1600060014

Dr. Schaepmanplantsoen

Ulmus glabra 'Exoniensis'

1957

Gemeente

 

1709008

425

Duivelsput

Quercus robur

1925

Derden

 

1709008

426

Duivelsput

Quercus robur

1925

Derden

 

1709008

427

Duivelsput

Quercus robur

1925

Derden

 

1709008

428

Duivelsput

Quercus robur

1925

Derden

 

1709008

429

Duivelsput

Quercus robur

1925

Derden

 

1709008

538

Duivelsput

Quercus robur

1925

Derden

 

1709008

539

Duivelsput

Quercus robur

1925

Derden

 

1709008

540

Duivelsput

Quercus robur

1925

Derden

 

1709008

542

Duivelsput

Quercus robur

1980

Derden

 

1709008

543

Duivelsput

Quercus robur

1975

Derden

 

1709008

544

Duivelsput

Quercus robur

1975

Derden

 

1600051

278

Edisonplantsoen

Fagus sylvatica

1935

Derden

 

1600051

279

Edisonplantsoen

Fagus sylvatica

1935

Derden

 

1600051

280

Edisonplantsoen

Fagus sylvatica

1935

Derden

 

1005030

796

Eekhoornstraat

Acer cappadocicum 'Rubrum'

2014

Derden

 

1005030

797

Eekhoornstraat

Acer cappadocicum 'Rubrum'

2014

Derden

 

1609023

1701500001

Eenselaar

Quercus robur

1900

Gemeente

 

1500100

1501000003

Eikendreef

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1935

Gemeente

 

1500100

1501000004

Eikendreef

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1935

Gemeente

 

1500100

1501000005

Eikendreef

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1935

Gemeente

 

1500104

613

Eikendreef

Quercus rubra

1925

Derden

 

1302077

1320770001

Eikenwal

Quercus robur

1899

Gemeente

 

1600430001

1600430001

Einthovenstraat

Quercus frainetto

1964

Gemeente

nieuw

1600430003

1600430003

Einthovenstraat

Quercus frainetto

1964

Gemeente

nieuw

1600430004

1600430004

Einthovenstraat

Quercus frainetto

1964

Gemeente

nieuw

1600430005

1600430005

Einthovenstraat

Quercus frainetto

1964

Gemeente

nieuw

1600430009

1600430009

Einthovenstraat

Quercus frainetto

1964

Gemeente

nieuw

1600053

240

Eisenhowerlaan

Koelreuteria paniculata

1945

Derden

 

1600053

242

Eisenhowerlaan

Pinus sylvestris

1930

Derden

 

1007002

131

Emmastraat

Tilia europaea

1925

Derden

 

1007002

140

Emmastraat

Ilex aquifolium

1925

Derden

 

1007002

141

Emmastraat

Sequoiadendron giganteum

1925

Derden

 

1007002

142

Emmastraat

Taxus baccata

1925

Derden

 

1007002

145

Emmastraat

Juglans nigra

1910

Derden

 

1007002

146

Emmastraat

Fagus sylvatica

1925

Derden

 

1007002

147

Emmastraat

Fagus sylvatica

1940

Derden

 

1007002

148

Emmastraat

Fagus sylvatica

1940

Derden

 

1007002

155

Emmastraat

Aesculus carnea

1925

Derden

 

1007002

156

Emmastraat

Salix alba

1925

Derden

 

1007002

181

Emmastraat

Koelreuteria paniculata

1945

Derden

 

1006005

1060050001

Engelseweg

Populus alba

1991

Gemeente

 

1006020

763

Engelseweg

Fraxinus excelsior

1930

Derden

 

1500017

1600520013

Europaweg

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

1500017

1600520032

Europaweg

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

1007038

1070380022

Fr Joseph v Thielpark

Platanus hispanica

1880

Gemeente

 

1007038

1070380041

Fr Joseph v Thielpark

Tilia (vulgaris) europaea 'Pallida'

2013

Gemeente

 

1007038

1501000002

Fr Joseph v Thielpark

Platanus hispanica

1880

Gemeente

 

1200081

1200810035

Frans Halslaan

Quercus palustris 'Helmond'

1963

Gemeente

 

1809990183

1809990183

Frieslandpad

Quercus frainetto

1970

Gemeente

nieuw

1809990184

1809990184

Frieslandpad

Quercus frainetto

1970

Gemeente

nieuw

1700081

1700810001

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1938

Gemeente

 

1700081

1700810005

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700081

1700810006

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700081

1700810007

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700081

1700810010

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700081

1700810011

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700081

1700810015

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700081

1700810017

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1938

Gemeente

 

1700081

1700810018

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1938

Gemeente

 

1700081

1700810019

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1938

Gemeente

 

1700081

1700810020

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700081

1700810023

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1938

Gemeente

 

1700081

1700810025

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700082

1700810012

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700082

1700810013

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700082

1700810022

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700083

411

Gasthuisstraat

Acer plat. 'Faassen's Black'

1950

Derden

 

1700083

424

Gasthuisstraat

Aesculus hippocastanum

1935

Derden

 

1700083

1700800001

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700083

1700830001

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700083

1700830002

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700083

1700830003

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700083

1700830004

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700083

1700830005

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700083

1709990084

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700084

1700840008

Gasthuisstraat

Tilia europaea 'Euchlora'

1950

Gemeente

 

1700084

1700840011

Gasthuisstraat

Quercus rubra

1930

Gemeente

 

1700084

1700840013

Gasthuisstraat

Tilia europaea 'Euchlora'

1950

Gemeente

 

1700084

1700840014

Gasthuisstraat

Tilia europaea 'Euchlora'

1950

Gemeente

 

1700001

1700010002

Geeneind

Quercus robur

1940

Gemeente

 

1700001

1700010012

Geeneind

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1700007

545

Geeneindse Kerkweg

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1950

Derden

 

2100057

2100550001

Geldropseweg

Tilia (vulgaris) europaea

1966

Gemeente

nieuw

2100057

2100550002

Geldropseweg

Tilia (vulgaris) europaea

1966

Gemeente

nieuw

1600054

236

Generaal Dempseylaan

Castanea sativa

1935

Derden

 

1600054

237

Generaal Dempseylaan

Abies grandis

1930

Derden

 

1006011

1060110001

Generaal Pattonstraat

Tilia europaea 'Euchlora'

1955

Gemeente

 

1709029

527

Gerwenseweg

Quercus rubra

1925

Derden

 

1709029

530

Gerwenseweg

-

1935

Derden

 

1709029

533

Gerwenseweg

Tsuga heterophylla

1925

Derden

 

1709029

733

Gerwenseweg

Tilia vulgaris

1925

Derden

 

1709029

735

Gerwenseweg

Tilia vulgaris

1925

Derden

nieuw

1102076

1109990058

Geysendorfferstraat

Ulmus carp. 'Wredei'

1964

Gemeente

nieuw

1102076

1109990059

Geysendorfferstraat

Ulmus carp. 'Wredei'

1964

Gemeente

nieuw

1303001

1330010001

Gheynspark

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1950

Gemeente

 

1303001

1330010006

Gheynspark

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1950

Gemeente

 

1303001

1330010010

Gheynspark

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1950

Gemeente

 

1303001

1330010012

Gheynspark

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1950

Gemeente

 

1303001

1330010025

Gheynspark

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1950

Gemeente

 

1303001

1330010026

Gheynspark

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1950

Gemeente

 

1303001

1330010028

Gheynspark

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1950

Gemeente

 

1330010011

1330010011

Gheynspark

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1950

Gemeente

nieuw

1601004

106

Gistel

Platanus orientalis

1910

Derden

 

1601004

107

Gistel

-

1940

Derden

 

1601004

121

Gistel

Fagus sylvatica

1950

Derden

 

1309008

1390080065

Goorsebaan

Fagus sylvatica

1950

Gemeente

 

1302088

746

Goorwal

Malus

1873

Derden

 

1302088

751

Goorwal

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

1930

Derden

 

1004004

1040040003

Groenewoud

Tilia tomentosa

1955

Gemeente

 

1801070

1810700013

Groningenhof

Quercus robur

1955

Gemeente

nieuw

1302135

1309990149

Haaghout

Quercus robur

1923

Gemeente

nieuw

1500082

1500820001

Haaglaan

Platanus hispanica

1950

Gemeente

nieuw

1500109

1501030001

Haaglaan

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1935

Gemeente

 

1500109

1501030002

Haaglaan

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1935

Gemeente

 

1500109

1501030003

Haaglaan

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1935

Gemeente

 

1005027

774

Hamsterstraat

Tilia europaea

1925

Derden

 

1005027

775

Hamsterstraat

Tilia vulgaris

1925

Derden

 

1401064

1410640005

Haringvlietpad

Fagus sylvatica

1925

Gemeente

 

1401064

1410640010

Haringvlietpad

Quercus rubra

1925

Gemeente

 

1401064

1410640016

Haringvlietpad

Quercus rubra

1925

Gemeente

 

1401064

1410640026

Haringvlietpad

Quercus rubra

1925

Gemeente

 

1401064

1410640028

Haringvlietpad

Fagus sylvatica

1925

Gemeente

 

1401065

1410650027

Haringvlietpad

Quercus rubra

1925

Gemeente

 

1401065

1410650028

Haringvlietpad

Quercus rubra

1925

Gemeente

 

1401065

1410650029

Haringvlietpad

Quercus rubra

1925

Gemeente

 

1401065

1410650030

Haringvlietpad

Quercus rubra

1925

Gemeente

 

1401065

1410650065

Haringvlietpad

Quercus rubra

1925

Gemeente

 

1402024

1420240051

Haringvlietpad

Quercus robur

1970

Gemeente

 

1201048

1210490004

Helmondselaan

Platanus hispanica

1934

Gemeente

 

1201048

1210490009

Helmondselaan

Platanus hispanica

1934

Gemeente

 

1201049

1210490005

Helmondselaan

Platanus hispanica

1934

Gemeente

 

1005025

1050250005

Hermelijnstraat

Acer saccharinum

1963

Gemeente

nieuw

1005025

1050250007

Hermelijnstraat

Acer saccharinum

1963

Gemeente

nieuw

1005067

1050230002

Hermelijnstraat

Tilia (vulgaris) europaea

1931

Gemeente

 

1005067

1050230003

Hermelijnstraat

Tilia (vulgaris) europaea

1931

Gemeente

 

1700006

546

Hofstad

Chamaecyparis lawsoniana

1930

Derden

 

1801034

1810340025

Hollandhof

Quercus robur

1935

Gemeente

 

1810340028

1810340028

Hollandhof

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1965

Gemeente

nieuw

1300032

568

Hoofdstraat

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1885

Derden

 

1300032

569

Hoofdstraat

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1885

Derden

 

1300032

570

Hoofdstraat

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1935

Derden

 

1300032

571

Hoofdstraat

Quercus robur

1925

Derden

 

1300032

572

Hoofdstraat

Quercus robur

1925

Derden

 

1300032

574

Hoofdstraat

Carpinus betulus

1925

Derden

 

1300032

575

Hoofdstraat

Carpinus betulus

1925

Derden

 

1300032

585

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

586

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

587

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

589

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

590

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

591

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

592

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

593

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

594

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

595

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1990

Derden

 

1300032

596

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

620

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

621

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1934

Derden

 

1300032

622

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

623

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

624

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

625

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

626

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

627

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1300032

628

Hoofdstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1601001

102

Horst

Pinus sylvestris

1935

Derden

 

1601001

103

Horst

Pinus sylvestris

1935

Derden

 

1601001

104

Horst

Ginkgo biloba

1955

Derden

 

1601001

105

Horst

Metasequoia glyptostroboides

1955

Derden

 

1601001

115

Horst

-

1945

Derden

 

1601001

116

Horst

-

1955

Derden

 

1609022

1690220032

Horst

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1891

Derden

nieuw

1609022

1690220033

Horst

Fagus sylvatica

1903

Derden

nieuw

1609022

1690220034

Horst

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1800

Derden

nieuw

1100021

1100210004

Hortensialaan

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1963

Gemeente

 

1100022

1100220014

Hortensialaan

Acer saccharinum 'Laciniatum'

1960

Gemeente

 

1100023

1100230001

Hortensialaan

Platanus hispanica

1950

Gemeente

 

1100023

1100230018

Hortensialaan

Taxodium distichum

1974

Gemeente

 

1100024

1100240028

Hortensialaan

Catalpa bignonioides

1960

Gemeente

 

1100220035

1100220035

Hortensialaan

Sophora japonicum

1960

Gemeente

nieuw

1100220037

1100220037

Hortensialaan

Sophora japonicum

1960

Gemeente

nieuw

1100220038

1100220038

Hortensialaan

Sophora japonicum

1960

Gemeente

nieuw

1701061

550

Hortsedijk

Thuja occidentalis

1925

Derden

 

1701061

551

Hortsedijk

Platanus acerifolia

1925

Derden

 

1701061

552

Hortsedijk

Abies

1935

Derden

 

1701061

553

Hortsedijk

Liquidambar styraciflua

1935

Derden

 

1701061

554

Hortsedijk

Quercus robur

1925

Derden

 

1701061

555

Hortsedijk

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1701061

556

Hortsedijk

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1701061

561

Hortsedijk

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1701061

562

Hortsedijk

Chamaecyparis lawsoniana

1935

Derden

 

1701061

565

Hortsedijk

Ailanthus altissima

1960

Derden

 

1701061

566

Hortsedijk

Chamaecyparis lawsoniana

1935

Derden

 

1701061

567

Hortsedijk

Thuja plicata

1935

Derden

 

1701061

600

Hortsedijk

Ailanthus altissima

1960

Derden

 

1701061

601

Hortsedijk

Ailanthus altissima

1960

Derden

 

1701061

602

Hortsedijk

Ailanthus altissima

1960

Derden

 

1701061

603

Hortsedijk

Ailanthus altissima

1960

Derden

 

1701061

604

Hortsedijk

Ailanthus altissima

1960

Derden

 

1701061

605

Hortsedijk

Ailanthus altissima

1960

Derden

nieuw

1701061

606

Hortsedijk

Ailanthus altissima

1960

Derden

 

1701061

607

Hortsedijk

Ailanthus altissima

1960

Derden

 

1701061

608

Hortsedijk

Ailanthus altissima

1960

Derden

 

1701061

609

Hortsedijk

Ailanthus altissima

1960

Derden

 

1701061

610

Hortsedijk

Chamaecyparis lawsoniana

1935

Derden

 

1701061

611

Hortsedijk

Chamaecyparis lawsoniana

1935

Derden

 

1701061

612

Hortsedijk

Chamaecyparis lawsoniana

1935

Derden

 

1300052

1300520005

Houtse parallelweg

Prunus avium

1930

Derden

nieuw

1003028

1030310002

Hurksestraat

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003028

1030310021

Hurksestraat

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003028

1030330001

Hurksestraat

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1120960005

1120960005

Icarusstraat

Robinia ambigua 'Decaisneana'

1970

Gemeente

nieuw

1120990001

1120990001

Icarusstraat

Robinia pseud. 'Appalachia'

1970

Gemeente

nieuw

1120990024

1120990024

Icarusstraat

Robinia pseud. 'Appalachia'

1970

Gemeente

nieuw

1801058

1810570002

Jan de Withof

Quercus robur

1955

Gemeente

nieuw

1801059

509

Jan de Withof

Quercus robur

1930

Derden

 

1801052

1810500002

Jan van Vlissingenhof

Pinus sylvestris

1950

Gemeente

 

1801043

510

Jan Visserhof

Quercus robur

1930

Derden

nieuw

1801043

512

Jan Visserhof

Quercus robur

1930

Derden

nieuw

1200069

1209990310

Jeroen Boschstraat

Acer saccharinum

1925

Gemeente

 

1200056

1200570002

Johannes Vermeerlaan

Taxodium distichum

1974

Gemeente

 

1007001

6

Julianalaan

Liriodendron tulipifera

1935

Derden

 

1007001

7

Julianalaan

Acer palmatum

1935

Derden

 

1007001

8

Julianalaan

Abies

1960

Derden

 

1007001

9

Julianalaan

Pinus nigra

1945

Derden

 

1007001

11

Julianalaan

Acer negundo 'Aureovariegatum'

1925

Derden

 

1007001

151

Julianalaan

Chamaecyparis lawsoniana

1935

Derden

 

1201002

1210020001

Kanaaldijk N.O.

Tilia (vulgaris) europaea

1935

Gemeente

 

1201002

1210020019

Kanaaldijk N.O.

Tilia (vulgaris) europaea

1935

Gemeente

 

1201002

1210020021

Kanaaldijk N.O.

Tilia (vulgaris) europaea

1935

Gemeente

 

1201031

473

Kanaaldijk N.O.

-

1930

Derden

 

1201031

474

Kanaaldijk N.O.

-

1930

Derden

 

1201031

475

Kanaaldijk N.O.

-

1930

Derden

 

1201031

476

Kanaaldijk N.O.

-

1930

Derden

 

1201031

477

Kanaaldijk N.O.

Tilia europaea 'Euchlora'

1930

Derden

 

1007039

446

Kanaaldijk N.W.

Platanus hispanica

1880

Derden

 

1007039

449

Kanaaldijk N.W.

Quercus robur

1910

Derden

 

1007039

451

Kanaaldijk N.W.

Fagus sylvatica

1925

Derden

 

1007039

452

Kanaaldijk N.W.

Fagus sylvatica

1925

Derden

 

1007039

453

Kanaaldijk N.W.

Fagus sylvatica

1925

Derden

 

1007039

650

Kanaaldijk N.W.

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

1880

Derden

 

1007039

651

Kanaaldijk N.W.

Tilia cordata

1910

Derden

 

1007039

652

Kanaaldijk N.W.

Platanus acerifolia

1890

Derden

 

1007039

653

Kanaaldijk N.W.

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1870

Derden

 

1007039

654

Kanaaldijk N.W.

Acer pseudoplatanus

1935

Derden

 

1007039

710

Kanaaldijk N.W.

Acer platanoides

1880

Derden

 

1007039

711

Kanaaldijk N.W.

Taxus baccata

1935

Derden

 

1007039

717

Kanaaldijk N.W.

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1007039

719

Kanaaldijk N.W.

Taxus baccata

1925

Derden

 

1007039

720

Kanaaldijk N.W.

Taxus baccata

1925

Derden

 

1007039

721

Kanaaldijk N.W.

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1007039

722

Kanaaldijk N.W.

Acer

1925

Derden

 

1007039

723

Kanaaldijk N.W.

Taxodium distichum

1925

Derden

 

1007039

724

Kanaaldijk N.W.

Taxodium distichum

1935

Derden

 

1007039

770

Kanaaldijk N.W.

Fagus sylvatica

1909

Derden

 

1500119

1501080001

Kanaaldijk N.W.

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1945

Gemeente

 

1500119

1501080002

Kanaaldijk N.W.

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1945

Gemeente

 

2901155

2911550006

Kanaaldijk Z.O.

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

1953

Gemeente

nieuw

2901158

2911570002

Kanaaldijk Z.O.

Salix alba

1944

Gemeente

nieuw

2901158

2911570003

Kanaaldijk Z.O.

Salix alba

1957

Gemeente

nieuw

2901158

2911570004

Kanaaldijk Z.O.

Salix alba

1957

Gemeente

nieuw

2901164

1

Kanaaldijk Z.O.

Salix alba

1950

Gemeente

 

2901167

2911670001

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670002

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1850

Gemeente

 

2901167

2911670003

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670004

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670005

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670006

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670007

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670008

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670009

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670010

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670011

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670012

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670013

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670014

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670015

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901167

2911670016

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1900

Gemeente

 

2901168

2911680003

Kanaaldijk Z.O.

Quercus robur

1850

Gemeente

 

2911550006

2911550006

Kanaaldijk Z.O.

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

1953

Gemeente

nieuw

1000082

1000820002

Kasteellaan

Toona sinensis (Cedrela sinensis)

1984

Gemeente

 

1000082

1000820003

Kasteellaan

Toona sinensis (Cedrela sinensis)

1984

Gemeente

 

1000082

1000820011

Kasteellaan

Acer saccharinum 'Laciniatum'

1930

Gemeente

 

1000082

1000820015

Kasteellaan

Toona sinensis (Cedrela sinensis)

1984

Gemeente

 

1000082

1000820018

Kasteellaan

Toona sinensis (Cedrela sinensis)

1984

Gemeente

 

1201041

1210410015

Kasteel-Noord

Sequoiadendron giganteum

1933

Gemeente

 

1201042

1210420009

Kasteel-Noord

Zelkova serrata

1969

Gemeente

 

1201042

1210420010

Kasteel-Noord

Zelkova serrata

1969

Gemeente

 

1201042

1210420011

Kasteel-Noord

Zelkova serrata

1969

Gemeente

 

1201042

1210420026

Kasteel-Noord

Zelkova serrata

1969

Gemeente

 

1201042

1210420031

Kasteel-Noord

Acer campestre

1960

Gemeente

nieuw

1201042

1210420032

Kasteel-Noord

Acer campestre

1960

Gemeente

nieuw

1201042

1210420048

Kasteel-Noord

Zelkova serrata

1969

Gemeente

 

1210420024

1210420024

Kasteel-Noord

Zelkova serrata

1969

Gemeente

nieuw

1210420027

1210420027

Kasteel-Noord

Zelkova serrata

1969

Gemeente

nieuw

1210420036

1210420036

Kasteel-Noord

Zelkova serrata

1969

Gemeente

nieuw

1210430024

1210430024

Kasteel-Noord

Zelkova serrata

1969

Gemeente

nieuw

1000086

1000860001

Kasteelplein

Aesculus hippocastanum

1930

Gemeente

 

1000086

1000860002

Kasteelplein

Aesculus hippocastanum

1930

Gemeente

 

1000086

1000860003

Kasteelplein

Acer cappadocicum 'Rubrum'

2015

Gemeente

 

1000086

1000860004

Kasteelplein

Aesculus hippocastanum

1930

Gemeente

 

1000086

1000860005

Kasteelplein

Acer saccharum

1900

Gemeente

 

1000088

1000880001

Kasteelplein

Aesculus hippocastanum

1890

Gemeente

 

1000088

1000880003

Kasteelplein

Taxodium distichum

1950

Gemeente

 

1000088

1000880004

Kasteelplein

Quercus palustris

1930

Gemeente

 

1000088

1000880005

Kasteelplein

Tilia cordata

1890

Gemeente

 

1000088

1000880006

Kasteelplein

Tilia cordata

1890

Gemeente

 

1000088

1000880007

Kasteelplein

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1000088

1000880008

Kasteelplein

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1000088

1000880011

Kasteelplein

Quercus robur

1930

Gemeente

 

1000088

1000880014

Kasteelplein

Aesculus hippocastanum

1890

Gemeente

 

1000088

1000880018

Kasteelplein

Aesculus hippocastanum 'Baumanni'

1950

Gemeente

 

1000088

1000880019

Kasteelplein

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1000088

1000880020

Kasteelplein

Aesculus hippocastanum

1890

Gemeente

 

1000088

1000880021

Kasteelplein

Tilia cordata

1890

Gemeente

 

1000088

1000880022

Kasteelplein

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1000088

1000880026

Kasteelplein

-

2021

Gemeente

 

1000088

1000880027

Kasteelplein

Betula pendula

1950

Gemeente

 

1000088

1000880030

Kasteelplein

Fagus engleriana

1930

Gemeente

 

1000088

1000890029

Kasteelplein

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1000089

1000890012

Kasteelplein

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1000089

1000890013

Kasteelplein

Tilia platyphyllos

1950

Gemeente

 

1000089

1000890014

Kasteelplein

Acer platanoides

1930

Gemeente

 

1000089

1000890015

Kasteelplein

Carpinus betulus

1940

Gemeente

 

1000089

1000890016

Kasteelplein

Carpinus betulus

1981

Gemeente

 

1000089

1000890017

Kasteelplein

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1000089

1000890019

Kasteelplein

Ailanthus altissima

1930

Gemeente

 

1000089

1000890020

Kasteelplein

Quercus palustris

1930

Gemeente

 

1000089

1000890021

Kasteelplein

Carpinus betulus

1930

Gemeente

 

1000089

1000890022

Kasteelplein

Aesculus hippocastanum

1890

Gemeente

 

1000089

1000890023

Kasteelplein

Quercus robur

1930

Gemeente

 

1000089

1000890024

Kasteelplein

Ailanthus altissima

1930

Gemeente

 

1000089

1000890025

Kasteelplein

Carpinus betulus

1930

Gemeente

 

1000089

1000890026

Kasteelplein

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1000089

1000890031

Kasteelplein

Tilia platyphyllos

1890

Gemeente

 

1000089

1000890032

Kasteelplein

Tilia platyphyllos

1890

Gemeente

 

1000089

1000890033

Kasteelplein

Tilia platyphyllos

1890

Gemeente

 

1000089

1000890034

Kasteelplein

Tilia platyphyllos

1890

Gemeente

 

1000089

1000890035

Kasteelplein

Tilia platyphyllos

1950

Gemeente

 

1000089

1000890036

Kasteelplein

Tilia platyphyllos

1950

Gemeente

 

1000089

1000890037

Kasteelplein

Tilia platyphyllos

1950

Gemeente

 

1000089

1000890038

Kasteelplein

Fagus sylvatica

1930

Gemeente

 

1000089

1000890041

Kasteelplein

Ilex aquifolium

1940

Gemeente

 

1000089

1000890042

Kasteelplein

Carpinus betulus

1940

Gemeente

 

1000089

1000890043

Kasteelplein

Tilia platyphyllos

1890

Gemeente

 

1000089

1000890044

Kasteelplein

Carpinus betulus

1930

Gemeente

 

1000089

1000890046

Kasteelplein

Platanus hispanica

1930

Gemeente

 

1000089

1000890050

Kasteelplein

Carpinus betulus

1940

Gemeente

 

1000090

1000900002

Kasteelplein

Aesculus carnea

1930

Gemeente

 

1000090

1000900003

Kasteelplein

Magnolia x soulangeana

1930

Gemeente

 

1000090

1000900004

Kasteelplein

Fraxinus exc. 'Argenteovariegata'

1960

Gemeente

 

1000090

1000900005

Kasteelplein

Liquidambar styraciflua

1960

Gemeente

 

1000090

1000900006

Kasteelplein

Taxus baccata

1930

Gemeente

 

1000090

1000900008

Kasteelplein

Tilia tomentosa

1930

Gemeente

 

1000090

1000900010

Kasteelplein

Fraxinus exc. 'Diversifolia'

1950

Gemeente

 

1000090

1000900014

Kasteelplein

Prunus avium 'Plena'

1950

Gemeente

 

1000090

1009990044

Kasteelplein

Ilex aquifolium

1990

Gemeente

 

1005062

1050620002

Kasteel-Traverse

Quercus frainetto

1960

Gemeente

 

1005062

1050620003

Kasteel-Traverse

Quercus frainetto

1960

Gemeente

 

1005062

1050620004

Kasteel-Traverse

Quercus frainetto

1960

Gemeente

 

1005064

1050640007

Kasteel-Traverse

Chamaecyparis pisifera

1950

Gemeente

 

1005064

1050640011

Kasteel-Traverse

Chamaecyparis pisifera

1950

Gemeente

 

1007030

1070310001

Kasteel-Traverse

Ailanthus altissima

1964

Gemeente

nieuw

1201044

1210440004

Keizerin Marialaan

Zelkova serrata

1969

Gemeente

 

1201045

1210440006

Keizerin Marialaan

Zelkova serrata

1969

Gemeente

 

1210440003

1210440003

Keizerin Marialaan

Zelkova serrata

1969

Gemeente

nieuw

1700019

520

Keizerlaan

Abies

1925

Derden

 

1700019

521

Keizerlaan

Quercus robur

1925

Derden

 

1700019

525

Keizerlaan

Conifeer

1945

Derden

 

1700019

526

Keizerlaan

-

1945

Derden

 

1000046

726

Kerkstraat

Taxus baccata

1910

Derden

 

1700156

1701560019

Kloosterstraat

Quercus robur

1920

Derden

nieuw

1701560006

1701560006

Kloosterstraat

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1970

Gemeente

nieuw

1701560007

1701560007

Kloosterstraat

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1970

Gemeente

nieuw

1701560008

1701560008

Kloosterstraat

Robinia pseud. 'Bessoniana'

1970

Gemeente

nieuw

1500101

641

Kloosterweide

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1925

Derden

 

1500101

642

Kloosterweide

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1925

Derden

 

1500101

644

Kloosterweide

Betula pendula 'Youngii'

1940

Derden

 

1500101

655

Kloosterweide

Betula pendula 'Youngii'

1940

Derden

 

1700018

529

Koninglaan

Quercus robur

1910

Derden

 

1700018

532

Koninglaan

Robinia pseudoacacia

1935

Derden

 

1007025

264

Kromme Steenweg

Magnolia

1925

Derden

nieuw

1007028

263

Kromme Steenweg

Castanea sativa

1950

Derden

 

1007028

757

Kromme Steenweg

Fagus sylvatica

1880

Derden

 

1007028

758

Kromme Steenweg

Platanus acerifolia

1880

Derden

 

1007028

759

Kromme Steenweg

Platanus acerifolia

1880

Derden

 

1700059

418

Krommeweg

Taxodium distichum

1965

Derden

 

1709004

1790040022

Kruisschotseweg

Aesculus hippocastanum

1936

Derden

 

1601005

1610050004

Laagveld

Quercus robur

1930

Gemeente

 

2901144

492

Lage Dijk

Aesculus flava 'Vestita'

1945

Derden

 

2901144

673

Lage Dijk

Aesculus hippocastanum

1925

Derden

 

1709013

1790130037

Lieshoutseweg

Quercus rubra

1936

Gemeente

 

1709013

1790130071

Lieshoutseweg

Quercus rubra

1936

Gemeente

 

1709013

1790130072

Lieshoutseweg

Quercus rubra

1936

Gemeente

 

1120720001

1120720001

Luchtvaartplein

Liquidambar styraciflua

1963

Gemeente

nieuw

1120720002

1120720002

Luchtvaartplein

Liquidambar styraciflua

1963

Gemeente

nieuw

1120720003

1120720003

Luchtvaartplein

Liquidambar styraciflua

1963

Gemeente

nieuw

1120720004

1120720004

Luchtvaartplein

Liquidambar styraciflua

1963

Gemeente

nieuw

1120720005

1120720005

Luchtvaartplein

Liquidambar styraciflua

1963

Gemeente

nieuw

1120720006

1120720006

Luchtvaartplein

Liquidambar styraciflua

1963

Gemeente

nieuw

1100009

1100090003

Margrietlaan

Ulmus glabra 'Exoniensis'

1970

Gemeente

nieuw

1500088

1500880001

Markiesstraat

Platanus hispanica

1935

Gemeente

 

1003065

1009990364

Marterstraat

Tilia tomentosa

1934

Gemeente

nieuw

1600055

244

Mauritslaan

Cedrus libani 'Glauca'

1934

Derden

 

1600055

1600550024

Mauritslaan

Betula pendula

1930

Gemeente

 

1500012

457

Mierloseweg

Acer campestre

1935

Derden

 

1500012

458

Mierloseweg

Catalpa bignonioides

1935

Derden

 

1500012

597

Mierloseweg

Juglans regia

1910

Derden

 

1500012

615

Mierloseweg

Acer platanoides

1925

Derden

 

1500012

616

Mierloseweg

Carpinus betulus

1925

Derden

 

1500012

617

Mierloseweg

Acer campestre

1935

Derden

 

1500012

618

Mierloseweg

Acer campestre

1925

Derden

 

1500012

619

Mierloseweg

Magnolia

1925

Derden

 

1500012

629

Mierloseweg

Robinia pseudoacacia

1925

Derden

 

1005048

1050480011

Molenstraat

Tilia europaea

1908

Derden

nieuw

1005051

1050490007

Molenstraat

Quercus robur

1927

Gemeente

 

1005051

1050490008

Molenstraat

Quercus robur

1960

Gemeente

 

1005051

1050490013

Molenstraat

Quercus robur

1927

Gemeente

 

1005051

1050490014

Molenstraat

Quercus robur

1927

Gemeente

 

1005051

1050490016

Molenstraat

Fagus sylv. 'Atropunicea'

1927

Gemeente

 

1005051

1050490017

Molenstraat

Fagus sylv. 'Atropunicea'

1927

Gemeente

 

1005051

1050490019

Molenstraat

Fagus sylv. 'Atropunicea'

1927

Gemeente

 

1005051

1050490037

Molenstraat

Fagus sylv. 'Atropunicea'

1927

Gemeente

 

1005051

1050490099

Molenstraat

Quercus robur

1950

Gemeente

 

1005051

1050490100

Molenstraat

Fagus sylv. 'Atropunicea'

1927

Gemeente

 

1005054

1050540002

Molenstraat

Carpinus betulus 'Fastigiata'

1950

Gemeente

 

1005054

1050540011

Molenstraat

Chamaecyparis pisifera

1972

Gemeente

 

1100046

480

Molenstraat

Quercus cerris

1930

Derden

 

1100046

481

Molenstraat

Fagus sylvatica 'Pendula'

1890

Derden

 

1100046

558

Molenstraat

Fagus sylvatica 'Purpurea'

1935

Derden

 

1100046

559

Molenstraat

Fagus sylvatica

1945

Derden

 

1100046

576

Molenstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1925

Derden

 

1100046

577

Molenstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1945

Derden

 

1100046

578

Molenstraat

Chamaecyparis lawsoniana

1945

Derden

 

1100046

640

Molenstraat

Acer platanoides

1935

Derden

 

1100046

645

Molenstraat

Populus nigra 'Italica'

1925

Derden

 

1100046

646

Molenstraat

Acer pseudoplatanus

1890

Derden

 

1100046

647

Molenstraat

Populus nigra 'Italica'

1935

Derden

 

1100046

648

Molenstraat

Populus nigra 'Italica'

1935

Derden

 

1100046

649

Molenstraat

Populus nigra 'Italica'

1935

Derden

 

1100046

707

Molenstraat

Ilex aquifolium

1925

Derden

 

1100046

798

Molenstraat

Acer pseudoplatanus

1900

Derden

nieuw

1100046

811

Molenstraat

Acer pseudoplatanus

1900

Derden

nieuw

1006030

1060300031

Montgomeryplein

Tilia europaea 'Euchlora'

1959

Gemeente

 

1006030

1060300032

Montgomeryplein

Tilia europaea 'Euchlora'

1959

Gemeente

 

1006030

1060300036

Montgomeryplein

Tilia europaea 'Euchlora'

1959

Gemeente

 

1006030

1060300053

Montgomeryplein

Sorbus aria 'Majestica'

1959

Gemeente

 

1060300019

1060300019

Montgomeryplein

Sorbus aria 'Majestica'

1959

Gemeente

nieuw

1060300029

1060300029

Montgomeryplein

Sorbus aria 'Majestica'

1970

Gemeente

nieuw

1009990027

1009990027

Nieuwe Industrieweg

Fraxinus excelsior

1960

Gemeente

nieuw

1009990028

1009990028

Nieuwe Industrieweg

Fraxinus excelsior

1960

Gemeente

nieuw

1009990029

1009990029

Nieuwe Industrieweg

Fraxinus excelsior

1960

Gemeente

nieuw

1009990030

1009990030

Nieuwe Industrieweg

Fraxinus excelsior

1960

Gemeente

nieuw

1009990031

1009990031

Nieuwe Industrieweg

Fraxinus excelsior

1960

Gemeente

nieuw

1009990032

1009990032

Nieuwe Industrieweg

Fraxinus excelsior

1960

Gemeente

nieuw

1000051

1000510001

Noord Koninginnewal

Magnolia kobus

1983

Gemeente

 

1301044

1310630018

Noord Parallelweg

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1301044

1310630019

Noord Parallelweg

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1301044

1310630020

Noord Parallelweg

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1301044

1310630021

Noord Parallelweg

Quercus robur

1890

Gemeente

 

1000003

1000030003

Noordende

Ulmus carp. 'Wredei'

1964

Gemeente

nieuw

2901096

2910940049

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960002

Oostdijk

Tilia europaea 'Euchlora'

1930

Gemeente

 

2901096

2910960003

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960004

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960005

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960006

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960007

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960009

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960010

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960011

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960012

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960016

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960018

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960024

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960025

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960026

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960028

Oostdijk

Tilia europaea 'Euchlora'

1930

Gemeente

 

2901096

2910960029

Oostdijk

Tilia europaea 'Euchlora'

1930

Gemeente

 

2901096

2910960030

Oostdijk

Tilia europaea 'Euchlora'

1930

Gemeente

 

2901096

2910960031

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960032

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960033

Oostdijk

Tilia (vulgaris) europaea

1930

Gemeente

 

2901096

2910960034

Oostdijk

Tilia europaea 'Euchlora'

1930

Gemeente

 

2901096

2910960035

Oostdijk

Tilia europaea 'Euchlora'

1930

Gemeente

 

2901096

2910960036

Oostdijk

Tilia europaea 'Euchlora'

1930