Tarieven Zorg in natura en Pgb 2022 voor inkoop ambulante Wmo en Jeugdhulp Wmo Druten

Geldend van 09-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Tarieven Zorg in natura en Pgb 2022 voor inkoop ambulante Wmo en Jeugdhulp Wmo Druten

Het college van de gemeente Druten,

Besluit vast te stellen de:

Tarieven Zorg in natura en Pgb 2022 voor inkoop ambulante Wmo en Jeugdhulp Wmo Druten

Tarieven gemeente Druten 2022

Tarieven Zorg in natura 2022 voor inkoop ambulante Wmo en Jeugdhulp

Soort zorg

Tarief 2022

Eenheid

Wmo

Reguliere begeleiding

€ 57,00

uur

Specialistische begeleiding

€ 73,80

uur

Reguliere begeleiding in een groep

€ 19,20

uur

Specialistische begeleiding in een groep

€ 24,60

uur

Persoonlijke verzorging

€ 52,80

uur

Dagbesteding volwassenen

€ 39,58

dagdeel

Kortdurend verblijf ouderen

€ 98,95

etmaal

Kortdurend verblijf volwassenen

€ 206,44

etmaal

Casemanagement

€ 73,80

uur

Vervoer Dagbesteding en kortdurend verblijf

€ 11,63

etmaal

Dagbesteding regulier ouderen

€ 35,55

dagdeel

Dagbesteding specialistisch ouderen

€ 40,14

dagdeel

Tijdelijk verblijf LVB met begeleiding en evt. verzorging

€ 143,35

etmaal

Tijdelijk verblijf LVB met (dagelijks) intensieve begeleiding en verzorging en/of gedragsregulering

€ 194,94

etmaal

Praktische begeleiding (Home Instead)

€ 42,68

uur

Praktische begeleiding inclusief HH (Actéon)

€ 37,57

uur

 
 
 
 
 • Arbeidsmatige dagbesteding

  Arbeidsmatige dagbesteding regulier

  € 39,58

  dagdeel

  Arbeidsmatige dagbesteding specialistisch

  € 78,45

  dagdeel

  Stabiel arrangement trede 3 van de participatieladder

  € 34,90

  dagdeel

  Stabiel arrangement trede 4 van de participatieladder

  € 34,90

  dagdeel

   

  Oriëntatiefase

  € 1.094,78

  traject

   

  Ontwikkelarrangement gericht op ontwikkeling loonwaarde

  € 3.503,50

  traject

   

  Ontwikkelarrangement gericht op ontwikkeling zelfredzaamheid

  € 3.503,50

  traject

   

  Ontwikkelarrangement plus: gericht op loonwaarde en zelfredzaamheid

  € 5.255,13

  traject

   

  Specialistische ondersteuning

  € 37,85

  dagdeel

   

  Vervoer volwassenen dagbesteding arbeidsmatig per aanwezigheid dag

  € 11,63

  Etmaal

 

Jeugd

Reguliere begeleiding

€ 57,00

uur

Specialistische begeleiding

€ 73,80

uur

Reguliere begeleiding in een groep

€ 19,20

uur

Specialistische begeleiding in een groep

€ 24,60

uur

Verzorging en begeleiding

€ 65,40

uur

Dagbesteding intersectoraal

€ 52,39

dagdeel

Dagbehandeling intersectoraal

€ 114,69

dagdeel

Vaktherapie

€ 81,00

uur

Groepsgerichte vaktherapie

€ 27,00

uur

Kortdurend verblijf / logeren jeugd

€ 206,44

etmaal

Casemanagement

€ 73,80

uur

Vervoer naar Dagbesteding, Kortdurend verblijf en Dagbehandeling

€ 11,63

etmaal

Dyslexie jeugd

€ 92,40

uur

Behandeling basis GGZ jeugd

€ 96,00

uur

Specialistische GGZ jeugd (inclusief observatie en diagnostiek)

€ 109,80

Uur

Tarieven PGB 2022

Soort zorg

Professionele zorg

Informele zorg (sociaal netwerk)

Eenheid

WMO

Kortdurend verblijf ouderen blok A

€ 100,91

€ 30,87

etmaal

Kortdurend verblijf volwassenen

€ 115,84

€ 30,87

etmaal

Tijdelijk verblijf LVB met begeleiding en evt. verzorging

€ 114,69

n.v.t.

etmaal

Tijdelijk verblijf LVB met (dagelijks) intensieve begeleiding en verzorging en/of gedragsregulering

€ 155,98

n.v.t.

etmaal

Persoonlijke verzorging

€ 31,55

€ 20,52

uur

Dagbesteding volwassenen

€ 34,65

€ 20,52

dagdeel

Vervoer volwassenen

€ 11,63

n.v.t.

dag

Dagbesteding basis ouderen blok A

€ 35,55

€ 20,52

dagdeel

Dagbesteding specialistisch ouderen blok A

€ 35,55

€ 20,52

dagdeel

Vervoer ouderen blok A

€ 11,34

n.v.t.

dag

Reguliere begeleiding volwassenen

€ 41,11

€ 20,52

uur

Specialistische begeleiding volwassenen

€ 41,11

€ 20,52

uur

Reguliere begeleiding in een groep volwassenen

€ 13,90

n.v.t.

uur

Specialistische begeleiding in een groep volwassenen

€ 13,90

n.v.t.

uur

Casemanagement volwassenen

€ 41,11

n.v.t.

uur

Huishoudelijke hulp HH1

€ 15,44

€ 15,44

uur

Huishoudelijke hulp HH2

€ 19,75

€ 19,75

uur

 

JEUGD

Vervoer

€ 11,63

n.v.t.

dag

Kortdurend verblijf

€ 137,62

€ 30,78

etmaal

Dagbesteding (intersectoraal))

€ 35,55

€ 20,52

dagdeel

Dagbehandeling (intersectoraal)

€ 91,74

€ 20,52

dagdeel

Reguliere begeleiding

€ 41,11

€ 20,52

uur

Specialistische begeleiding

€ 41,11

€ 20,52

uur

Reguliere begeleiding in een groep

€ 13,90

n.v.t.

uur

Specialistische begeleiding in een groep

€ 13,90

n.v.t.

uur

Verzorging en begeleiding

€ 64,20

€ 20,52

uur

Ambulante groepsgerichte behandeling J&O en J-LVG en vaktherapie

€ 91,74

n.v.t.

uur

Vaktherapie

€ 64,77

€ 20,52

uur

Groepsgerichte vaktherapie

€ 21,59

n.v.t.

uur

Casemanagement

€ 41,11

n.v.t.

uur

Inwerkingtreding

Deze tarieven treden in werking op de dag na die van bekendmaking en werken vervolgens terug tot en met 1 januari 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Druten op 13 januari 2022

Burgemeester,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Secretaris

B.P.P. Janssen