Beleid inzake de tijdelijke instandhouding van stacaravans en vrijstelling WRO

Geldend van 15-02-2001 t/m heden

Intitulé

Beleid inzake de tijdelijke instandhouding van stacaravans en vrijstelling WRO

Burgemeester en wethouders,

Overtuigd van de wenselijkheid te komen tot beleid voor de aanwezigheid van stacaravans en woonketen die, in afwachting van oplevering van woningen waarvoor bouwvergunning is verleend, tijdelijk niet recreatief worden bewoond,

In acht genomen het gestelde in art. 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) over tijdelijke vrijstelling van bestemmingsplannen,

In acht genomen het gestelde in art. 45 van de Woningwet over bouwvergunning met instandhoudingstermijn (tijdelijke bouwvergunning), waarop het gestelde in art. 17 WRO van toepassing is,

Gehoord het advies van de medewerkers van de gemeentelijke afdeling Bouw- en Woningtoezicht, bestaande uit

  • bestendiging van de reeds bestaande praktijk om instandhoudingsvergunning voor de stacaravan te koppelen aan die voor de woning,

  • harmonisering van de termijnen voor de instandhoudingsvergunning,

In acht nemend het gestelde in art. 17, lid 2, WRO over bestemmingsplannen waarvan, ter bescherming van bepaalde ruimtelijke belangen, vrijstelling zich niet verdraagt met bedoelde bestemming,

Besluiten

  • 1.

    Het tijdelijk verlenen van toestemming tot instandhouding van een stacaravan of woonkeet [tijdelijke bouwvergunning] te koppelen aan het verlenen van een bouwvergunning voor een woning op hetzelfde perceel;

  • 2.

    Onder tijdelijk te verstaan een periode van maximaal 12 maanden, te rekenen vanaf de dag na die waarop de verlening van de bouwvergunning voor de woning is bekendgemaakt.

Ondertekening

Reuver, 5 februari 2001

Burgemeester en wethouders van Beesel,

mr. G.J.C. Kusters,

secretaris

drs. L.M. Oord,

burgemeester