Normenblad bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

Normenblad bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

gelet op Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld;

besluit:

vast te stellen het Normenblad bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld

ARTIKEL

KOSTENSOORT

BEDRAG

Artikel 13

Woninginrichting

Onzelfstandige woonruimte

Zelfstandige woonruimte

- alleenstaande

- gehuwden

- per kind

Maximaal:

€ 600,-

€ 2.400,-

€ 3.000,-

+ € 350,-

Artikel 14

Opknapkosten

eerste kamer

iedere extra kamer (tot max. 5 kamers)

vloerbedekking per m²

Maximaal:

€ 208,-

+ € 55,-

€ 10,- / totaal € 750,-

Artikel 15

Verhuiskosten

alleenstaande

gehuwden

gehuwden met kind(eren)

Maximaal:

€ 1.000,-

€ 1.500,-

€ 2.000,-

Artikel 16

Baby-uitzet

Maximaal:

€ 500,-

Artikel 17

Chronisch zieken en gehandicapten

bewassing en kledingslijtage

stookkosten

Per maand:

€ 45,-

€ 40,-

Artikel 20

Uitvaartkosten

Maximaal:

€ 3.500,-

Artikel 24

Overbruggingsuitkering

per persoon/gezinslid

Per dag:

€ 6,50

Artikel 25

Collectieve zorgverzekering

Garant Verzorgd 1

Garant Verzorgd 2

Garant Verzorgd 3

Per maand:

€ 20,-

€ 20,-

€ 50,-

Artikel 28

Computer

laptop/desktop en printer

Maximaal:

€ 500,-

Artikel 29

Schoolkostenregeling

basisonderwijs

eerste jaar middelbaar onderwijs

na eerste jaar middelbaar onderwijs

mbo BOL

Per schooljaar

€ 50,-

€ 200,-

€ 125,-

€ 125,-

Artikel 31

Cultuur en sport

Sport per (verenigings)jaar

Culturele activiteiten per (verenigings)jaar

Vergoeding voor attributen

Maximaal:

€ 350,-

€ 600,-

Per jaar: € 50,-

Het Normenblad treedt in werking op 1 september 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 13 juli 2021,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W. Wieringa

Secretaris

J.J. Luteijn,

Burgemeester