Aanwijzingsbesluit Verbod zich op te houden

Geldend van 26-08-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Verbod zich op te houden

De burgemeester van Teylingen

Overwegende,

dat ingevolge artikel 2:47, tweede lid, van de APV de burgemeester openbare plaatsen of delen daarvan kan aanwijzen waar het op door de burgemeester te bepalen tijdstippen verboden is zich op te houden of te verblijven;

dat in de gemeente Teylingen openbare plaatsen voorkomen waar sprake is van overlast of hinder voor bewoners van nabij die openbare plaatsen gelegen woningen door jongeren die zich in groepen ophouden;

dat het daarom noodzakelijk is openbare plaatsen en tijdstippen aan te wijzen in verband met de werking van het verbod als bedoeld in artikel 2:47, tweede lid, van de APV;

BESLUIT

de volgende openbare plaats aan te wijzen waar het verboden is om na 22.00 uur en voor 07.00 uur zich op te houden of te verblijven:

  • -

    Het oude zwembad (locatie Willem Warnaarlaan), Sassenheim

  • -

    Vissteiger aan de Schoonoord tegenover nummer 100, te Voorhout

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Sassenheim, 27 juli 2021

De burgemeester van Teylingen,

Drs. C.G.J. Breuer