Aanwijzingsbesluit Verbod bedelen Teylingen

Geldend van 14-08-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Verbod bedelen Teylingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen;

overwegende dat:

uit politierapportages en signalen van passanten en bewoners blijkt dat met name op de doorgaande wegen van Warmond hinder en overlast van bedelen wordt ondervonden;

in artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen (APV) bepaald is dat het verboden is te bedelen om geld of andere zaken in door het college aangewezen gebieden op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw;

in het kader van handhaving van de openbare orde en de bescherming van de woon- en leefomgeving het noodzakelijk is om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om te bedelen;

vanuit oogpunt van proportionaliteit en evenredigheid alleen daar een verbod kan worden ingesteld waar objectief aantoonbaar sprake is van overlast;

gelet op het bepaalde in artikel 2:65 van de APV;

Besluit

 • 1.

  De hiernavolgende gebieden en/of wegen in Warmond aan te wijzen, waar het verboden is om te bedelen:

  • a.

   Oranje Nassaulaan

  • b.

   Herenweg

  • c.

   Oosteinde

  • d.

   Sweilandstraat

  • e.

   Jan Steenlaan

  • f.

   Dorpsstraat

  • g.

   Burgemeester Ketelaarstraat

  • h.

   Het gebied tussen bovenstaande wegen

  • i.

   De Gemeentehaven

  • j.

   Koudenhoorn

 • 2.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit “Verbod bedelen” Teylingen.

 • 3.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van Teylingen d.d. 27 juli 2021.

burgemeester

C.G.J. Breuer

secretaris.

J. Tomassen