Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretaris

Geldend van 15-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-04-2021

Intitulé

Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretaris

Burgemeester en wethouders van Bernheze,

Gelet op de (Aanpassingswet) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren,

Gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om de loco-gemeentesecretaris aan te wijzen op grond van artikel 106 Gemeentewet;

Besluiten: 

Mevrouw H. Steneker, domeinmanager Interne Dienstverlener aan te wijzen als loco-gemeentesecretaris van de gemeente Bernheze.

 

Deze aanwijzing gaat in op 15 april 2021.

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Bernheze

d.d. 13 april 2021.

Secretaris, Burgemeester,

Peggy Hurkmans Marieke Moorman

Ondertekening