MANDAATBESLUIT BEVELSBEVOEGDHEID TOEZICHT KINDEROPVANG GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 11-02-2021 t/m heden

Intitulé

MANDAATBESLUIT BEVELSBEVOEGDHEID TOEZICHT KINDEROPVANG GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z055000 / D348063

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Heeft besloten:

  • 1.

    Om de directeur publieke gezondheid van de GGD mandaat te verlenen om bevelen te geven op grond van artikel 58n Wet publieke gezondheid (Wpg), als dit voor de naleving van de coronamaatregelen in of vanuit een kindcentrum nodig is.

Argumenten

Door de directeur publieke gezondheid van de GGD mandaat te verlenen om bevelen te geven op grond van artikel 58n Wpg, als dit voor de naleving van de coronamaatregelen in of vanuit een kindercentrum nodig is. Hij en de medewerkers aan wie ondermandaat is gegeven, kunnen dan in acute situaties direct optreden, als door een gedraging of activiteit vanuit een kindercentrum, een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat.

Ondertekening

Dit besluit is genomen bij burgemeestersbesluit, kenmerk Z055000 / D348063 op 28 januari 2021.

Burgemeester A.J. van Hedel.