Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving

Geldend van 06-02-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving

D .S. beslute:

1. het VTH-beleid Fryslân voor de basistaken (d.d. 26 november 2020) vast te stellen;

2. het VTH-beleid Fryslân voor de basistaken aan de colleges van B&W van de Friese gemeenten voor te leggen ter vaststelling middels bijgevoegde brief met kenmerk 01768425;

3. de informerende brief aan het dagelijks bestuur van de FUMO vast te stellen (kenmerk 01823362);

4. de informerende brief aan PS vast te stellen (kenmerk 01823623).

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling