Regeling vervallen per 31-12-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest houdende regels omtrent subsidie voor een regenton en compostvat (Subsidieregeling regenton en compostvat)

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-12-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest houdende regels omtrent subsidie voor een regenton en compostvat (Subsidieregeling regenton en compostvat)

Het college van burgemeester en wethouders van Soest;

gelet op de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Soest, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1

Inwoners van de gemeente Soest die een regenton en/of een compostvat hebben gekocht bij een deelnemend bedrijf uit Soest, kunnen het betaalde Btw-bedrag over de aanschaf van de regenton of het compostvat, terugvragen aan de gemeente Soest.

Artikel 2

Om gebruik te maken van de subsidieregeling moeten inwoners:

Een digitaal aanvraagformulier op de website van de gemeente Soest invullen. Inwoners moeten daarbij aangeven dat zij aan de voorwaarden van subsidieregeling voldoen en het betalingsbewijs uploaden.

Ieder die gebruik wil maken van deze regeling verklaart ook digitaal op het digitale aanvraagformulier dat hij of zij de regenton of het compostvat uitsluitend aanschaft voor haar of zijn eigen huishouding.

Artikel 3

De BTW over de aanschaf van de regenton of het compostvat wordt alleen uitgekeerd, als de aanschaf is gedaan bij een bedrijf in Soest dat deelneemt aan de subsidieregeling regenton en compostvat. De lijst met deelnemende bedrijven is te vinden op de gemeentelijke website.

Artikel 4

Elk huishouden heeft per kalenderjaar recht op één regenton en één compostvat. De aanvraag moet worden gedaan binnen een jaar, na aanschafdatum van de regenton of het compostvat.

Artikel 5

  • 1. Per aangeschafte regenton wordt de Btw over de volgende standaard-accessoires uitgekeerd: de regenton, een regenautomaat en een standaard waar de ton op kan staan.

  • 2. Per aangeschaft compostvat wordt alleen de Btw over het compostvat uitgekeerd.

Artikel 6

Bedrijven in Soest die willen meedoen aan de subsidieregeling, kunnen zich tijdens de geldigheidsduur van de regeling aanmelden bij de gemeente Soest, afdeling Ruimte, water en riolering.

Artikel 7

  • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als: subsidieregeling regenton en compostvat.

  • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en geldt tot en met 31 december 2022. Daarna vervalt de regeling van rechtswege.

Ondertekening

Soest, 15 december 2020

Burgemeester en wethouders van Soest,

de secretaris,

K. van Veen

de burgemeester,

R.T. Metz