Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard (APV) artikel 2:48 Alcoholverbodsgebieden

Geldend van 11-09-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard (APV) artikel 2:48 Alcoholverbodsgebieden

Het college besluit de volgende alcoholverbodsgebieden aan te wijzen als gebieden waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben op grond van artikel 2:48 van de APV:

1

Het centrum van de kern ’s-Gravendeel, afgebakend door de volgende straten:

 • a.

  vanuit noordoostelijke richting: Molendijk;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: beneden Strijensedijk, Achterdijk en Frisostraat;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Alexanderstraat, Van Groningenstraat, Hendrik Hamerstraat;

 • d.

  vanuit westelijke richting: Nieuw Bonaventuurseweg, Boezembaan, Graaflandweg en Atalanta.

2

Het centrum van de kern Puttershoek, afgebakend door de volgende straten:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: Weverseinde;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: Schouteneinde, Kastanjelaan, Sportlaan;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Nassaulaan;

 • d.

  vanuit westelijke richting: Groeneweg, Eikenlaan en Gerrit de Voslaan.

3

Bushaltes in de kern Klaaswaal aan de volgende straten:

 • a.

  Molendijk;

 • b.

  Kreupeleweg;

 • c.

  Rijksstraatweg.

4

Bushaltes in de kern Numansdorp aan de volgende straten:

 • a.

  Oudesluis;

 • b.

  Proeftuinlaan;

 • c.

  Middelsluis;

 • d.

  Burgemeester Henrylaan;

 • e.

  Hallinxweg;

 • f.

  Burgemeester De Zeeuwstraat;

 • g.

  W. van der Veldenweg;

 • h.

  Molendijk.

5

Speelplaatsen in de kern Klaaswaal aan de volgende straten:

 • a.

  Oranjeplein;

 • b.

  Sportlaan;

 • c.

  Henry Dunantplein;

 • d.

  Wilgenhoek;

 • e.

  Sleutelbloemstraat;

 • f.

  Zwanebloempad;

 • g.

  Bremstraat;

 • h.

  Paukenslag

6

Speelplaatsen in de kern Numansdorp aan de volgende straten:

 • a.

  Julianastraat;

 • b.

  Vlielanderstraat;

 • c.

  Azaleastraat;

 • d.

  Berkenlaan;

 • e.

  Jasmijnstraat;

 • f.

  Bizetstraat;

 • g.

  Griegstraat;

 • h.

  Sweelinckstraat;

 • i.

  Brahmsstraat;

 • j.

  Händelstraat;

 • k.

  Merelerf;

 • l.

  Koolmeespad;

 • m.

  Roerdompsingel;

 • n.

  Patrijslaan;

 • o.

  C. de Wittstraat;

 • p.

  Bachstraat;

 • q.

  Sweertssingel;

 • r.

  Dirk Kluifhoofdstraat;

 • s.

  Schoolweg;

 • t.

  Zijlstraweg.

7

Schoolpleinen in de kern Klaaswaal van de volgende scholen:

 • a.

  Gereformeerde school Groen van Prinsterer, Kreupeleweg 4;

 • b.

  Christelijke basisschool De Vliet, Berkenlaan 16;

 • c.

  Openbare basisschool De Blieken, Klaverbladstraat 1;

 • d.

  Wellant College, Rijksstraatweg 30b.

8

Schoolpleinen in de kern Numansdorp van de volgende scholen:

 • a.

  Openbare basisschool De Dubbeldekker, Buttervliet 2;

 • b.

  Openbare basisschool De Takkenbosse, Roerdompsingel 6;

 • c.

  Christelijke basisschool De Bron, Roerdompsingel 2;

 • d.

  Peuterspeelzaal De Flierefluiter, Plataanstraat 2.

9

Het centrum van de kern Zuid-Beijerland, afgebakend door de volgende straten:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: Ridder van Dorplaan;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: Tuinweg;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Dorpsstraat;

 • d.

  vanuit westelijke richting: Oranjeweg.

10

De gehele bebouwde kom van Nieuw-Beijerland (aangewezen op 6 juli 2021).

11

Het centrum van Goudswaard, afgebakend door de volgende straten:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: Molendijk;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: Nicolaas van Puttenstraat/Polderboom tot hoek Kammolen;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Vaartweg;

 • d.

  vanuit westelijke richting: Achterweg, Zwaneweg.

12

Het centrum van Piershil, het gebied rond het haventje, afgebakend door de volgende straten:

 • a.

  vanuit westelijke richting: hoek Molendijk 1/Kade tot en met nummer 22a t/m d;

 • b.

  vanuit zuidelijke richting: hoek Molendijk tot en met Molendijk 4.

13

Het gebied rond de Zoomwijckvijver in Oud-Beijerland:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: Spuioeverweg;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: Boeier en overige deel oostelijke oever;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Zoomwijcklaan;

 • d.

  vanuit westelijke richting: Grutto, Kievit en overige deel westelijke oever.

14

Het gebied op en rond de kinderboerderij en De Boogerd in Oud-Beijerland:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: Dokter Kroezenring;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: Boezempad;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Hortensiastraat, Boezemsingel;

 • d.

  vanuit westelijke richting: Sportlaan, Boezemsingel;

15

Het gebied op en rond de jongerenontmoetingsplek (hierna: JOP) aan de Bosschenhoek in Oud-Beijerland:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: Zalmpad;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: Bosschendijk;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Oostdijk;

 • d.

  vanuit westelijke richting: Burgemeester de Vries Broekmanlaan en Burgemeester Hammerbaan.

16

Het gebied in en rond het Laningpark in Oud-Beijerland:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: W. van Vlietstraat, Admiraal de Ruyterstraat en Steenenstraat;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: Koninginneweg en Langeweg;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Lange Laning, Paradijs en Anne Franksingel;

 • d.

  vanuit westelijke richting: Mariniersweg en Van Ghentstraat.

17

Het gebied in en rond de Jasmijnstraat in Oud-Beijerland:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: Jasmijnstraat;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: Sportlaan;

 • 3.

  vanuit zuidelijke richting: Croonenburgh en Acaciastraat;

 • 4.

  vanuit westelijke richting: Margrietstraat en Graaf van Egmontstraat.

18

Het gebied op en rond de Sigarenmaker in Oud-Beijerland:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: Binnenpad;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: Rijtsnijder;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Hoefsmid;

 • d.

  vanuit westelijke richting: Zoomwijcklaan.

19

Het gebied rond de Randweg (JOP) in Oud-Beijerland:

 • a.

  de parkeerplaats;

 • b.

  de JOP;

 • c.

  het voetbalveld aan de Randweg.

20

Het gebied in en rond het centrum, omvattende:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: gehele oever aan het Spui;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: De Werf, Scheepmakershaven, Oostdijk, Ooststraat, Prins Bernhardstraat, Julianastraat en Oost-Voorstraat;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Admiraal de Ruyterstraat;

 • d.

  vanuit westelijke richting: Zinkweg en Spuidijk.

21

Het gebied in en rond de Spuioeverwijk, omvattende:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: gehele oever aan het Spui, Koopmanstraat;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: Spuidijk;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Spui-oeverweg;

 • d.

  vanuit westelijke richting: Ben Goerionpad, Boerserf en Den Hartogerf.

22

Het gebied op en rond de Oude Tol, omvattende:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: gehele oever aan het Spui;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: Bonnhoefferstraat, Albert Schweitzererf;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Spui-oeverweg en Randweg (tot kruising Spuidijk);

 • d.

  vanuit westelijke richting: gehele over aan het Spui.

23

Het centrum van Strijen, afgebakend door de volgende straten:

 • a.

  vanuit noordelijke richting: Leeuwerikstraat (inclusief Molenschaar) richting Oud Bonaventurasedijk;

 • b.

  vanuit oostelijke richting: trambaan richting Oranjestraat en Sportlaan;

 • c.

  vanuit zuidelijke richting: Bernhardstraat richting Troelstrastraat en Schelpweg;

 • d.

  vanuit westelijke richting: andere zijde van het water de Strijense haven naar Schenkeldijk, Weelsedijk richting Leeuwerikstraat.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020.

het college van burgemeester en wethouders van gemeente HoekscheWaard

Namens deze,

T. van Kralingen

Adviseur VTH