Ondertekeningsmandaat toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren Wet publieke gezondheid (Wet van 28 oktober 2020, houdende Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19))

Geldend van 01-12-2020 t/m heden

Intitulé

Ondertekeningsmandaat toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren Wet publieke gezondheid (Wet van 28 oktober 2020, houdende Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19))

De burgemeester van Veldhoven,

Overwegende,

dat op 13 november 2020 de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is vastgesteld en bekendgemaakt;

dat ik op grond van artikel 58u lid 3 en 4 van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 bevoegd ben tot het opleggen van een last onder bestuursdwang en last onder dwangsom;

dat ik op grond van artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht kan bepalen dat door mij genomen besluiten namens mij kunnen worden ondertekend;

dat het wenselijk is toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren dit ondertekeningsmandaat te verlenen, teneinde de naleving van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 te bevorderen.

Gelet op hoofdstuk Va. van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Besluit:

De toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van de afdeling Mens & Omgeving van de gemeente Veldhoven ondertekeningsmandaat te verlenen ten behoeve van het ondertekenen van een last onder bestuursdwang en een last onder dwangsom. Dit ondertekeningsmandaat geldt slechts voor zover wordt gehandeld conform de vigerende Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Ondertekening

Aldus besloten op 1 december 2020 te Veldhoven,

De Burgemeester

Marcel Delhez