Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent omgaan met terugvordering subsidies ten tijde van Corona

Geldend van 21-05-2020 t/m 31-12-2023

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent omgaan met terugvordering subsidies ten tijde van Corona

Het college besluit:

  • 1.

    De verleende subsidies waarbij de activiteit niet doorgaat of door is gegaan vanwege de coronamaatregelen worden niet teruggevorderd als er al kosten zijn gemaakt voordat de coronamaatregelen in werking zijn getreden;

  • 2.

    Beslispunt 1 ook toe te passen op subsidies die direct zijn vastgesteld, en het uitvoeren van de activiteit als verplichting is opgenomen in de beschikking zonder dat coronamaatregelen aan de orde waren.