Aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers

Geldend van 01-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Aanwijzing belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers

Het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

 • 1.

  De belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers in dienst van het bureau Cannock Chase Public aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar, invorderingsambtenaar en als belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder d en e, van de Gemeentewet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020;

 • 2.

  De onder 1 bedoelde aanwijzing van een invorderingsmedewerker of deurwaarder eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen het bureau Cannock Chase Public en de bewuste invorderingsmedewerker of deurwaarder eindigt, dan wel van rechtswege met ingang van de datum van beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst met het bureau Cannock Chase Public voor de inzet van belastingdeurwaarders en invorderingsmedewerkers;

 • 3.

  Het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Zandvoort 2017 (d.d. 14 maart 2017) voor de genoemde medewerkers van de bureaus Flanderijn B.V. en Overheden PB Groep B.V. in te trekken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020;

 • 4.

  De belastingdeurwaarders in dienst van het bureau Flanderijn B.V. aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder e, van de Gemeentewet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

Ondertekening

de secretaris,

de burgemeester,