MANDAATBESLUIT GEMEENTELIJK BELEIDSTEAM VAN DE GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 27-03-2020 t/m heden

Intitulé

MANDAATBESLUIT GEMEENTELIJK BELEIDSTEAM VAN DE GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z044841 / D326479

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Heeft, om mogelijk te maken dat snel maatregelen getroffen kunnen worden om (verdere) verspreiding van het coronavirus te voorkomen of beperken, besloten:

1. Mandaat, machtiging en volmacht te verlenen aan het gemeentelijk beleidsteam als geheel en aan de voorzitter van het gemeentelijk beleidsteam voor het nemen van besluiten en het treffen van maatregelen voor de gemeentelijke organisatie en voor de Brummense samenleving in verband met het coronavirus.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 24 maart 2020.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Secretaris, M. Klos

Burgemeester A.J. van Hedel.