Besluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van terreinen voor uitvoering algemene verordening

Geldend van 20-09-2014 t/m heden

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het aanwijzen van terreinen voor uitvoering algemene verordening

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 12 maart 2014

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 5 maart 2014

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht;

b e s l u i t :

  • 1.

    De terreinen en routes voor het wel en niet toestaan van ongeklede recreatie, (loslopende) honden, paarden, watersport, dagkamperen en barbecueën zoals aangegeven op de drie bijgevoegde kaarten, vast te stellen;

  • 2.

    De eerdere uitvoeringsbesluiten op basis van de oude algemene verordening in te trekken;

  • 3.

    Waar mogelijk, uitbreiding van het aantal locaties voor barbecueën.

Ondertekening

Noord-Scharwoude, 25 juni 2014

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht,

de voorzitter,

J.H.M. Bond

Bijlage

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling