Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning

Geldend van 25-02-2020 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning

Het college van Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 14 januari 2020 het “Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2020” is vastgesteld.

In dit besluit zijn de bedragen voor 2020 vastgesteld voor de eigen bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening en voor het Persoonsgebonden budget. Het gaat om ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Dit besluit treedt in werking 8 dagen na bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Het besluit is te raadplegen via www.overheid.nl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk,

Gelet op de artikelen 13, 14 en 16 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2019 ( Wmo -verordening 2019).

Artikel 1 De eigen bijdrage

Conform art.16 van de Wmo-verordening 2019 is een eigen bijdrage verschuldigd voor het gebruik van een maatwerkvoorziening in zowel natura als in pgb zolang er van de voorziening gebruik gemaakt wordt. Behalve voor de in de Wmo-verordening 2019 genoemde uitzonderingen.

Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de op 17 oktober 2019 gepubliceerde AMvB.

Vanaf 1 januari 2020 is het zogenoemde abonnementstarief verder doorgevoerd. Het betreft een vast tarief van € 19 per maand. Dit geldt ongeacht inkomen, vermogen of hoeveelheid gebruik. Conform art. 2.1.4 a lid 5 van de wet of hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geldt dat de maximale bijdrage van €19,00 per maand niet geldt voor niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens. Voor die groep is de eigen bijdrage op nihil vastgesteld (art. 16 lid 2 van de verordening).

Artikel 2 Het persoonsgebonden budget (pgb)`

Conform art. 14 van de Wmo-verordening 2019 is het pgb voor ondersteuning gebaseerd op tarieven van Zorg in Natura (ZIN). Bij inzet van een professionele organisatie is het 100% van ZIN, bij inzet van een professional 75% van ZIN en bij inzet van het netwerk 50 % van ZIN.

 • 1.

  De hoogte van het pgb voor een collectieve vervoersvoorziening bedraagt € 375,92 per jaar. Dit kan getotaliseerd worden voor een periode van 5 jaar tot een bedrag van €1879,60.

 • 2.

  Voor indicaties Thuisondersteuning gesteld vanaf 1 januari 2019 worden in 2020 de volgende bedragen per periode beschikbaar gesteld:

100%

75%

50%

€ 262,93

€ 197,20

€ 131,47

 • 3.

  Voor indicaties Thuisondersteuning gesteld voor 1 januari 2019 alsook voor indicaties Hulp bij het Huishouden 1 (HH1) gesteld voor 1 januari 2018, worden de volgende bedragen per uur beschikbaar gesteld:

100%

75%

€ 24,94

€ 18,71

 • 4.

  Voor Hulp bij het Huishouden 2 (HH2) wordt in 2020 maximaal een bedrag beschikbaar gesteld van € 25,14 per uur.

 • 5.

  Voor indicaties Begeleiding/Daginvulling/Respijtzorg gesteld voor 1 januari 2018 wordt maximaal een bedrag beschikbaar gesteld van:

  Begeleiding Individueel:

  inzet professional: € 38,09 per uur

  inzet netwerk: € 21,17 per uur maximaal

  Daginvulling (begeleiding groep):

  zonder vervoer: € 46,56 per dagdeel

  met vervoer: € 52,90 per dagdeel

  Respijtzorg (kortdurend verblijf):

  inzet professional: € 106,87 per etmaal

  inzet netwerk: € 31,74 per etmaal

  Persoonlijke Verzorging:

  inzet professional: € 28,57 per uur

  inzet netwerk: € 21,17 per uur maximaal

 • 6.

  Voor Indicaties begeleiding bij zelfstandig en veilig wonen gesteld tussen 01-01-2018 en 31-12-2019 worden per product in 2020 maximaal de volgende bedragen per week beschikbaar gesteld:

Intensiteit per week

Intensiteit I

Intensiteit II

100%

75%

50%

100%

75%

50%

Complexiteit Licht

€ 43,71

€ 32,79

€ 21,86

€ 91,80

€ 68,85

€ 45,91

Complexiteit Midden

€ 55,88

€ 41,91

€ 27,94

€ 117,35

€ 88,01

€ 58,68

Complexiteit Zwaar

€ 68,07

€ 51,05

€ 34,04

€ 142,93

€ 107,20

€ 71,46

Intensiteit per week

Intensiteit III

Intensiteit IV

100%

75%

50%

100%

75%

50%

Complexiteit Licht

€ 174,86

€ 131,14

€ 87,43

€ 310,37

€ 283,99

€ 155,19

Complexiteit Midden

€ 223,52

€ 167,64

€ 111,76

€ 396,75

€ 297,56

€ 198,38

Complexiteit Zwaar

€ 272,24

€ 204,19

€ 136,12

€ 483,23

€ 362,42

€ 241,61

 • 7.

  Voor begeleiding bij een zinvolle daginvulling worden per product in 2019 maximaal de volgende bedragen beschikbaar gesteld:

Intensiteit per week

Intensiteit I

Intensiteit II

100%

75%

50%

100%

75%

50%

Complexiteit Licht

€ 48,08

€ 36,06

€ 24,04

€ 134,63

€ 100,97

€ 67,32

Complexiteit Midden

€ 67,81

€ 50,86

€ 33,90

€ 189,86

€ 142,40

€ 94,94

Complexiteit Zwaar

€ 89,51

€ 67,13

€ 44,76

€ 250,61

€ 187,97

€ 125,31

Vervoer zonder rolstoel

€ 5,69

€ 4,27

€ 2,85

€ 11,96

€ 8,97

€ 5,98

Vervoer met rolstoel

€ 15,30

€ 11,48

€ 7,65

€ 31,98

€ 23,98

€ 15,99

Intensiteit per week

Intensiteit III

100%

75%

50%

Complexiteit Licht

€ 237,19

€ 177,89

€ 118,60

Complexiteit Midden

€ 334,51

€ 250,88

€ 167,26

Complexiteit Zwaar

€ 441,56

€ 331,17

€ 220,78

Vervoer zonder rolstoel

€ 21,06

€ 15,80

€ 10,54

Vervoer met rolstoel

€ 56,39

€ 42,29

€ 28,20

 • 8.

  Voor respijtzorg voor een ondersteund netwerk wordt in 2019 maximaal per etmaal het bedrag beschikbaar gesteld van:

Intensiteit

Per etmaal

Per etmaal

Per etmaal

 

100%

75%

50%

Kortdurend verblijf inclusief zinvolle daginvulling

€ 135,17

€ 101,38

€ 67,58

 • 9.

  Voor indicaties begeleiding bij zelfstandig en veilig wonen gesteld vanaf 1 januari 2020 worden de volgende bedragen per uur beschikbaar gesteld:

100 %

75%

50%

Begeleiding licht

€ 51,60 p/u

€ 38,70 p/u

€ 25,80 p/u

Begeleiding midden

€ 58,80 p/u

€ 44,10 p/u

€ 29,40 p/u

Begeleiding zwaar

€ 64,20 p/u

€ 48,15 p/u

€ 32,10 p/u

 • 10.

  Voor indicaties begeleiding bij een zinvolle daginvulling gesteld vanaf 1 januari 2020 worden de volgende bedragen per dagdeel beschikbaar gesteld:

100 %

75%

50%

Dagbesteding licht

€ 30,60 p/dd

€ 22,95 p/dd

€ 15,30 p/dd

Dagbesteding midden

€ 42,34 p/dd

€ 31,76 p/dd

€ 21,17 p/dd

Dagbesteding zwaar

€ 62,10 p/dd

€ 46,58 p/dd

€ 31,05 p/dd

Vervoer zonder rolstoel

€ 8 p/etm

€ 6 p/etm

€ 4 p/etm

Vervoer met rolstoel

€ 16 p/etm

€ 12 p/etm

€ 8 p/etm

 • 11.

  Voor indicaties respijtzorg voor een ondersteund netwerk gesteld vanaf 1 januari 2020 worden de volgende bedragen per etmaal beschikbaar gesteld:

100 %

75%

50%

Respijtzorg

150 p/etm

€ 112,50 p/etm

€ 75 p/etm

Ondertekening