Lijst van duurzaamheidsmaatregelen stimuleringslening duurzaamheid

Geldend van 14-01-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Lijst van duurzaamheidsmaatregelen stimuleringslening duurzaamheid

Disclaimer:

De maatregelen waarvoor een stimuleringslening duurzaamheid kan worden aangevraagd dragen over het algemeen bij aan verlaging van het huishoudelijk energieverbruik. Opname van een maatregel in deze lijst en/of het toekennen van een lening zegt niks over of deze maatregel in individuele gevallen zinvol is. Dit hangt onder meer af van het in de betreffende wijk te realiseren alternatief voor verwarmen op aardgas. Aanvrager dient daar zelf een afweging in te maken. Het Energieloket van de gemeente Leusden kan hierover adviseren, zie www.ikwilwatt.nl.

 • 1.

  Warmtepomp (all-electric en hybride) voor ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater.

 • 2.

  Zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s);

 • 3.

  Zonneboiler voor ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater;

 • 4.

  PVT-systemen, systemen die fotovoltaïsche zonnecellen combineren met warmtewinning en de daarbij behorende spanningsomvormers.

 • 5.

  Kachel of ketel voor verbranding van hout of houtpellets voor ruimteverwarming, eventueel gecombineerd met warm tapwater, uitsluitend voor woningen in de gemeente Leusden die buiten de bebouwde kom zijn gelegen, waarbij de maatregel past bij de (stapsgewijze) transitie naar een gasloze verwarming, onderbouwd met een advies van het Leusdense Energieloket en waarbij de toegepaste installatie voldoet aan een rendementseis voor de warmte van minimaal 85% en een fijnstof uitstoot van maximaal 20 mg per Nm3 voor pelletkachels en 30 mg per Nm3 voor overige hout stook.

 • 6.

  Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast, met een energetisch rendement van ten minste 80%;

 • 7.

  Ventilatie door een vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2- of vochtsensoren of zelfregulerend ventilatierooster;

 • 8.

  Dakisolatie (met een Rc waarde van minimaal 4);

 • 9.

  Vloerisolatie (met een Rc waarde van minimaal 3,5 en bij vloerverwarming minimaal 5);

 • 10.

  Gevelisolatie (inclusief na-isolatie van de spouw), waarbij de maatregel past bij de (stapsgewijze) transitie naar een gasloze verwarming, onderbouwd met een advies van het Leusdense Energieloket;

 • 11.

  Isolerende beglazing (met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,30 W/m2K), of isolerende beglazing inclusief vervanging kozijnen (met U-waarde kleiner dan 1,65 W/m2K voor geheel inclusief kozijn);

 • 12.

  Isolerende buitendeuren (met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K);

 • 13.

  Installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen;

 • 14.

  Vegetatiedak, waarbij de onderconstructie geïsoleerd is (Rc 2,5 of beter) of tegelijk geïsoleerd wordt (Rc 4 of beter) (isolatie-eis niet van toepassing bij een onverwarmd vrijstaand gebouw);

 • 15.

  Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator;

 • 16.

  Energiedisplay/monitor t.b.v. van inzicht in energieverbruik;

 • 17.

  Reeds gemaakte advieskosten voor een advies van het Energieloket van de gemeente Leusden, mits de periode tussen het advies en de aanvraag van de duurzaamheidslening niet groter is dan 1 jaar.

 • 18.

  Overige maatregelen passend bij de (stapsgewijze) transitie naar een gasloze verwarming, onderbouwd met een advies van het Leusdense Energieloket.

 • 19.

  Maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de pieknetbelasting door zonnepanelen, zoals batterijen voor opslag van zonnestroom en installaties die de gelijktijdigheid van verbruik en opwek aansturen.1

Herziene versie, conform artikel 5.2 van de Verordening Duurzaamheidslening Leusden 2010

Ondertekening

vastgesteld in college B&W Leusden d.d. 26 november 2019.


Noot
1

Voorbeeld: wanneer door een slimme regeling de wasmachine wordt aangestuurd om te draaien wanneer de zonnepanelen stroom produceren, dan komt de regelinstallatie voor de lening in aanmerking, maar de wasmachine zelf niet.