Regeling vervallen per 19-12-2019

Besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw

Geldend van 19-12-2019 t/m 18-12-2019

Intitulé

Besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein

ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd;

Gelet op de toestemming verleend op 17 december 2019 door de gemeenteraad van Sittard-Geleen aan het college om het college van burgemeester en wethouders de gemeente Stein toe te laten treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw;

Gelet op de toestemming verleend op 12 december 2019 door de gemeenteraad van Beek aan het college om het college van burgemeester en wethouders de gemeente Stein toe te laten treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw;

Gelet op de toestemming verleend op 12 december 2019 door de gemeenteraad van Stein aan het college om over te gaan tot het toetreden van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw;

Gelet op artikel 31 Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw en

artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T E N

Dat het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein toetreedt tot de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw met ingang van 19 december 2019.

Ondertekening

Aldus besloten door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 12 november 2019

Burgemeester

Secretaris

Aldus besloten door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek in zijn vergadering van 12 november 2019

Burgemeester

Secretaris

Aldus besloten door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein in zijn vergadering van 29 november 2019

Burgemeester

Secretaris