Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent mandaten Huisvestingsverordening

Geldend van 23-07-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent mandaten Huisvestingsverordening

Beslispunten:

 • 1.

  Mandaten Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 vast te stellen;

 • 2.

  Holland Rijnland Wonen en colleges burgemeester en wethouders, voor zover relevant, te verzoeken de betreffende mandaten te aanvaarden.

Ondertekening

Bijlage 1: overzicht mandaten Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

NR

ONDERWERP

WETTELIJKE GRONDSLAG

BIJZONDERE BEPALING

MANDAAT, MACHTIGING, VOLMACHT

ONDERMANDAAT

 

 

 

 

 

 

 

Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

 

 

 

 

1.1

Het verzoeken om aanvullende documenten t.b.v. de aanvraag van een Huisvestingsvergunning voor sociale huurwoning

Art. 8

Mandaat moet aanvaard worden

Directeur bij HRW aangesloten corporatie

Medewerkers corporaties

1.2

Verlenen van een Huisvestingsvergunning voor sociale huurwoning

Art. 9

Mandaat moet aanvaard worden

Directeur bij HRW aangesloten corporatie

Medewerkers corporaties

1.3

Weigeren van een Huisvestingsvergunning voor sociale huurwoning

Art. 9

Mandaat moet aanvaard worden

Directeur bij HRW aangesloten corporatie

Medewerkers corporaties

1.4

Intrekken van een Huisvestingsvergunning voor sociale huurwoning

Art. 11

 

 • 1.

  beslissingsmandaat Portefeuillehouder Ruimte en wonen;

 • 2.

  ondertekeningmandaat Secretaris Holland Rijnland.

 

1.5

Toekennen van een urgentieverklaring

Art. 21

 

Regionale urgentiecommissie

Secretaris Regionale urgentie-commissie onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

1.6

Weigeren van een urgentieverklaring

Art. 24

 

Regionale urgentiecommissie

Secretaris Regionale urgentie-commissie, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

1.7

Intrekken van een urgentieverklaring

Art. 25

 

Regionale urgentiecommissie

Secretaris Regionale urgentie-commissie, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

1.8

Toekennen van een stadsvernieuwings-urgentie

Art. 28

 

Regionale urgentiecommissie

Secretaris Regionale urgentie-commissie, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

1.9

Intrekken van een stadsvernieuwing-urgentie

Art. 30

 

Regionale urgentiecommissie

Secretaris Regionale urgentie-commissie, onder voorwaarden zoals vastgelegd in protocol

1.10

Toezicht op de naleving van de Huisvestingsverordening

Art. 34

Mandaat moet aanvaard worden

Burgemeester en wethouders

Ondermandaat toegestaan

1.11

Beslissing op bezwaarschriften o.g.v. de Huisvestingsverordening

Art. 7:11 Awb

 

 • 1.

  beslissingsmandaat Portefeuillehouder Ruimte en wonen;

 • 2.

  ondertekeningmandaat Secretaris Holland Rijnland.