Vaststelling eerste wijziging Besluit aanlijnen honden Bernheze 2019

Geldend van 18-07-2019 t/m heden

Intitulé

Vaststelling eerste wijziging Besluit aanlijnen honden Bernheze 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze;

overwegende dat in het besluit van het college van 8 januari 2019 (registratiekenmerk: 1296023) onder meer natuurgebied De Maashorst is aangewezen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven indien die hond niet is aangelijnd, met uitzondering van de daarin aangewezen hondenuitlaatgebieden, zoals op de bij het besluit behorende kaart is aangegeven;

dat het wenselijk is om vanuit natuurbescherming deze hondenuitlaatgebieden te wijzigen;

gelet op het eerste lid, aanhef en onder c en het tweede lid van artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018;

Registratiekenmerk: 1365056

besluit:

vast te stellen de navolgende eerste wijziging van het Aanwijzingsbesluit aanlijnen honden Bernheze 2019:

Artikel A

De bij het besluit behorende kaart wordt vervangen door een nieuwe kaart.

Artikel B

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie;

2. Dit besluit kan worden aangehaald als de ‘Eerste wijziging van het Aanwijzingsbesluit aan-lijnen honden Bernheze 2019’

Heesch, 9 juli 2019

Burgemeester en wethouders,

Ineke Lissenberg

secretaris Marieke Moorman

burgemeester

Bekendmaking: 17 juli 2019

Inwerkingtreding: 18 juli 2019

Ondertekening