Regeling vervalt per 31-12-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 09 juli 2019, PZH-2019-692628218 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2019 van het openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020

Geldend van 12-07-2019 t/m 30-12-2024

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 09 juli 2019, PZH-2019-692628218 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2019 van het openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013,

Besluiten:

 • 1.

  De volgende deelplafonds voor het openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 voor het jaar 2019 vast te stellen:

  • a.

   LEADER gebied Holland Rijnland: € 750.000,00;

  • b.

   LEADER gebied Polders met Waarden: € 900.000,00.

 • 2.

  Het deelplafond, bedoeld in het eerste lid, onder a, bestaat in 2019 uit € 500.000,- aan ELFPO middelen en € 250.000,- aan middelen van de provincie Zuid-Holland.

 • 3.

  Het deelplafond, bedoeld in het eerste lid, onder b, bestaat in 2019 uit € 600.000,- aan ELFPO middelen en € 300.000,- aan middelen van de provincie Zuid-Holland.

Den Haag, 09 juli 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

De LEADER steun bestaat uit verschillende componenten, namelijk:

 • Europese middelen;

 • Provinciale middelen;

 • Middelen van andere nationale overheden.

De Europese middelen vormen 50% van de LEADER steun. De provinciale middelen vormen 25% van de LEADER steun, de middelen van de andere nationale overheden vormen eveneens 25% van de LEADER steun.

Met dit openstellingsbesluit worden alleen het Europese deel (50%) en het provinciale deel (25%) van de LEADER steun opengesteld. Voor het resterende deel (25%) zal een ander bestuursorgaan (gemeente of waterschap) een subsidie of bijdrage moeten verlenen. Die subsidie of bijdrage kan verleend worden onder de voorwaarde dat ook de LEADER subsidie wordt verleend.

Publiekrechtelijke rechtspersonen worden door de beide LAG’s gestimuleerd om de nationale cofinanciering zelf te verzorgen.

Het stapelen met andere subsidies van de Provincie Zuid-Holland is niet toegestaan.