BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN HOUDENDE MANDAATVERLENING I.V.M. WERKFITCENTRUM

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN HOUDENDE MANDAATVERLENING I.V.M. WERKFITCENTRUM

Kenmerk Z028811/D290901

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Gelet op het collegevoorstel d.d. 03 december 2018 met betrekking tot Mandaatverlening Werkfit Brummen met kenmerk Z028811/D291138;

BESLUIT:

1. Aan manager Werkfit Brummen mandaat te verlenen voor de bevoegdheden zoals genoemd onder nummers 1.1-1.15, 2.1, en 2.5, 3.1-3.3, 3.7-3.13, 5.2,5.3 9.3,9.4 9.5 van het Register Mandaat-, Machtigings- en Volmachtsbesluiten gemeente Brummen.

2. Aan manager Werkfit Brummen mandaat te verlenen voor de bevoegdheden zoals genoemd in hoofdstuk 12 en 16 van het Register Mandaat-, Machtigings- en Volmachtsbesluiten gemeente Brummen met in de bijzondere bepaling opgenomen “Voor zover uitoefening past binnen de uitgangspunten van Werkfit Brummen”.

3. Aan manager Werkfit Brummen mandaat te verlenen voor de bevoegdheden zoals genoemd in hoofdstuk 14 van het Register Mandaat-, Machtigings-, en Volmachtsbesluiten gemeente Brummen.

4. Aan het Register Mandaat-, Machtigings-, en Volmachtsbesluiten gemeente Brummen een nieuw hoofdstuk 58 toe te voegen zoals benoemd in bijlage D291438 en de daarin genoemde mandaten te verlenen.

5. Dit besluit ter kennisname aan de Raad toe te sturen.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 11 december 2018.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Burgemeester A.J. van Hedel

Wethouder J. Pierik