Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Geldend van 04-09-1996 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden noodverordeningen

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade van 4 september 1996.
De voorzitter, de secretaris,