Mandaat Inkwartieringsbesluit

Geldend van 04-01-1999 t/m heden

Intitulé

Mandaat Inkwartieringsbesluit

De burgemeester van Zaanstad,

Gelet op de artikelen 51 en 62 van het Inkwartieringsbesluit;

besluit:

aan de Keuringcommissaris Motorrijtuigen van het Ministerie van Defensie in het kader van de vorderingsvoorbereiding motorrijtuigen het mandaat toe te kennen voor:

  • 1.

    Het verzenden van de persoonlijke oproeping aan de houders van motorrijtuigen welke zullen worden gekeurd.

  • 2.

    Het verzenden van de lastgeving, inhoudende de verplichting het motorrijtuig in voorkomend geval ter vordering aan te bieden en het verzenden van vervallenverklaringen en tijdelijke vrijstellingen bij het vervallen van de indeling.

Ondertekening

Zaanstad, 4 januari 1999

burgemeester

w.g. dr. R.L. Vreeman