Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Gilze en Rijen 2018

Geldend van 15-08-2018 t/m heden

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen;

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Gilze en Rijen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen noodzakelijk is nadere regels te stellen omtrent de plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de inzameldienst, als bedoeld in de

“Afvalstoffenverordening Gilze en Rijen 2018”;

gelet op het bepaalde in de “Afvalstoffenverordening Gilze en Rijen 2018”;

besluit:

locaties voor de ondergrondse verzamelcontainers voor de inzameling van restafval vast te stellen.

Artikel 1. Locaties ondergrondse verzamelcontainers

De volgende locaties voor de ondergrondse verzamelcontainers voor de inzameling van restafval worden aangewezen:

Hulten

Container

Locatie

30/60

H01

Aan het begin van de nieuwbouwwijk aan de Oude Baan

H02

Parkeerterrein van dorpshuis 'The Chump'

30/60

H03

Hoek Oude Baan/Broekdijk

Molenschot

Container

Locatie

30/60

M02

Pastoor de Rietstraat ter hoogte van nr. 36/38

30/60

M03

Kapelstraat op parkeerterrein bij de kerk

M04*

Op de hoek van het grasveld aan de Sint Annastraat tegenover de hondenafvalbak

30/60

M05

Veenstraat/Blokske

Gilze

Container

Locatie

30/60

G01

Kapittelstraat/Van Rennenbergstraat (B)

30/60

G03

Kerkstraat/Het Patronaat (B)

30/60

G04

Draaiboom (B)

30/60

G06

Meierstraat ter hoogte van nr. 27/29

G07*

Abdis van Thornstraat in parkeervak voor nr. 11

G08

Pastoor Conincxstraat/Pastoor van Limbergenplein

G09

Van Brederodestraat/Van Heinsbergstraat

G10*

Groenstrook in de Augustinastraat tegenover nr. 17

G11

Groenstrook hoek Ridderstraat/Strijp

G12*

Strijp ter hoogte van het basketbalveld

G13

Wildschut ter hoogte van nr. 6

30/60

G14*

Burgemeester van Poppelstraat ter hoogte van nr. 62/64

G15

Burgemeester van Poppelstraat/Warande

30/60

G16

Wethouder van den Wildenbergstraat/Nerhovensestraat

G17*

Wethouder van den Wildenbergstraat ter hoogte van de Jeu de Boules baan

G18*

Jagilstraat in parkeervak naast Windvang 48

G19

Lange Wagenstraat ter hoogte van nr. 15/17

G20

Parkeerterrein Steenakkerplein

30/60

G21*

Heuvelstraat ter hoogte van Koolhof nr. 2

30/60

G22

Den Ouden Hof (achter de kerk)

30/60

G23

Groenstrook Wendel schuin tegenover nr. 1

G24

Hofstad/Molenstraat

G25

Lochtstraat/Voortstraat

30/60

G26

Den Dries ter hoogte van nr. 45

30/60

G27

Hengelstraat/Alphenseweg

G28

Kustersstraat ter hoogte van nr. 41

30/60

G29*

Nieuwstraat/Nerhovensestraat

30/60

G30*

Meierstraat in plantsoen bij hoek Oranjestraat

G31*

Hoek Den Bulk en Nieuwstraat

Rijen

Container

Locatie

30/60

R01

Gerbrandystraat/de Quaystraat

R02

Van Hallstraat/Mackayhof

R03

Van Oldenbarneveldtlaan/Stormstraat

R04

Brabantpark ter hoogte van nr. 23

R05

Brabantpark/Kuyperstraat

R06

Monseigneur Nolenstraat/A. Adriaansenpad

R07

Oranjeplein bij appartementencomplex (B)

30/60

R08

Van Oldenbarneveldtlaan/van Slingelandthof

R09

Pastoor Gillisstraat/Monseigneur Ariënsstraat

R10

Nassaulaan/Strijenstraat

R11

Nassaulaan/Baroniestraat

R12

Schepenstraat bij appartementencomplex ter hoogte van nr. 17 (B)

R13

Schepenstraat bij appartementencomplex ter hoogte van nr. 17 (B)

30/60

R13a

Schepenstraat bij appartementencomplex ter hoogte van nr. 33 (B)

R13c

Pastoor Gillisstraat bij appartementencomplex ter hoogte van nr. 41 (B)

R14

Grotiusplantsoen/Heistraat

R15

de Wittstraat ter hoogte van nr. 54

R16

Vreedestraat/Thorbeckeplein

30/60

R17*

Statenlaan in de groenstrook tegenover het parkeervak tussen nr. 1 en 3

R18

Rector Buijselstraat/Kardinaal de Jongstraat

R19*

Memlingstraat in groenstrook naast Ruysdaelstraat nr. 54

R20

Rembrandtlaan/Spoorlaan Noord

R21

Ruysdaelstraat/Rubenspark

R22

Mimosalaan ter hoogte van nr. 5 (B)

30/60

R23

Parkeerterrein Mangrovelaan (B)

30/60

R24

Parkeerterrein Mangrovelaan (B)

R25

Mariastraat ter hoogte van nr. 19/21

30/60

R26

Heistraat/Hoofdstraat

R27

Van Hogendorpstraat/van Bleiswijkhof

R28

Riekevoort ter hoogte van nr. 18

30/60

R29

Dagpauwoog ter hoogte van nr. 4/6

R30

Atalanta ter hoogte van nr. 60

R31

Frederikplein ter hoogte van nr. 4

30/60

R32

Spoorlaan Zuid/Generaal van Geenstraat

R33

Karel Doormanstraat ter hoogte van nr. 11

R34

Haansbergseweg ter hoogte van nr. 51

R35

Julianastraat bij appartementencomplex (B)

R36

Johannes van Dreghtstraat ter hoogte van nr. 6

R37

Anne Frankplein bij appartementencomplex (B)

30/60

R38*

Groenstrook voorbij de inrit van het 4stars-gebouw aan het Anne Frankplein

R39

Constance Gerlingsstraat bij appartementencomplex (B)

30/60

R40

Constance Gerlingsstraat bij appartementencomplex (B)

R41

Paulus Potterhof (B)

R42

Paulus Potterhof (B)

30/60

R43

Wilhelminaplein (B)

30/60

R44

Stoomlederplein bij appartementencomplex (B)

R45

Stationsstraat bij appartementencomplex (B)

R46*

Ien Dalesstraat naast nr. 2

R47

Annie Romeinplein ter hoogte van nr. 2

R48

Clara Wichmannstraat/Marga Klompélaan bij appartementencomplex (B)

30/60

R49

Annie Salomonsplein bij appartementencomplex (B)

R50

Annie Salomonsplein bij appartementencomplex (B)

30/60

R51

Judith Leysterplein ter hoogte van nr. 42

30/60

R52

Marga Klompélaan ter hoogte van nr. 76

R53

Mathilde Wibautplain/Judith Leysterplein

R54

Liesbeth Tilanusplein ter hoogte van nr. 7

R55*

Achter de glasbak op de groenstrook aan de Marga Klompélaan/Zwarte Dijk

30/60

R56

Wouwerbroek/Rijense Veldenpad

30/60

R58

Architect Aartsplein bij appartementencomplex (B)

30/60

R59*

Begin Clausstraat in parkeervak

R60

Bernhardstraat/Margrietstraat

R61

Jurriaen Andriessenstraat bij appartementencomplex (B)

30/60

R62*

Burgemeester Sweensplein rechts naast hondentoilet

R64*

Hoeksestraat naast Leibeemd nr. 2

R65

Hoeksestraat/Leibeemd

30/60

R66*

Gagelrijs tegenover nr. 9

30/60

R67

Doornbos ter hoogte van nr. 115

R68

De Vucht op de hoek ter hoogte van nr. 24 en 37

R69

Zaaren ter hoogte van nr. 62 (B)

30/60

R70

Zaaren ter hoogte van nr. 62 (B)

R71

Venneweg ter hoogte van nr. 1

R72*

Zwarte Dijk/Laagstraat ter hoogte van nr. 6

30/60

R73

Laagstraat tegenover nr. 98

R74

Laagstraat/Turfpad

R75

Annie M.G. Schmidtplein

R76*

Ruysdaelstraat ter hoogte van appartementencomplex de Ark

30/60

R77*

Naast de glasbak bij de Jumbo aan de Hoofdstraat

30/60

R78*

Pastoor Gillisstraat ter hoogte van nr. 95

Tegen locaties gemarkeerd met een * staat bezwaar open voor belanghebbenden. Locaties gemarkeerd met (B) zijn bestaande ondergrondse containers.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerstvolgende dag na de bekendmaking daarvan.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen in hunvergadering van 10 juli en 7 augustus 2018
Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,
de secretaris, de burgemeester,
drs. René Wiersema dr. Jan Boelhouwer