Beleidsregels parkeervergunningen Edam-Volendam 2018

Geldend van 09-02-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels parkeervergunningen Edam-Volendam 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen in verband met het verduidelijken van het beleid omtrent het verlenen van parkeervergunningen;

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, eerste lid onderdeel a, van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018,

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende Beleidsregels parkeervergunningen Edam-Volendam 2018.

Artikel 1 Toepassingsbereik

Dit beleid is van toepassing op aanvragen om een parkeervergunning op grond van artikel 3, eerste lid onderdeel a, van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018 in het gebied dat is aangewezen voor het parkeren door vergunninghouders.

Artikel 2 Voorwaarden parkeervergunning Spoorbuurt

Parkeervergunning wordt slechts verleend aan:

 • a.

  Bewoners, bedrijven of instellingen gevestigd in de H.J. Calkoengracht, W.J. Tuijnstraat, Dwarsstraat, Stationsstraat en Spoorbuurt, met een maximum van 1 parkeervergunning per adres;

 • b.

  Brandweer, politie en ziekenvervoer.

Artikel 3 Voorwaarden parkeervergunning Zuideinde

Parkeervergunning wordt slechts verleend aan:

 • a.

  Bewoners, bedrijven of instellingen gevestigd op Zuideinde 11 t/m 75a (oneven), met een maximum van 2 parkeervergunningen per adres;

 • b.

  Brandweer, politie en ziekenvervoer.

Artikel 4 Voorwaarde parkeervergunning parkeerterrein Parallelweg

Parkeervergunning wordt slechts verleend aan:

 • a.

  Bewoners, bedrijven of instellingen gevestigd op Noordeinde 52 t/m 91, met een maximum van 1 parkeervergunning per adres;

 • b.

  Brandweer, politie en ziekenvervoer.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels parkeervergunningen Edam-Volendam 2018

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, d.d. 5 december 2017.
de loco-secretaris,
M. Bekkenkamp MSc
de burgemeester,
L.J. Sievers.