EILANDSBESLUIT van OCT 24 2016‚ no. 8 ter uitvoering van de Prijzenwet BES

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 30-10-2035

Intitulé

EILANDSBESLUIT van OCT 24 2016‚ no. 8 ter uitvoering van de Prijzenwet BES

BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

dat het wenselijk is als gevolg van de veranderingen van de prijzen van olieproducten op de wereldmarkt, de navolgende hoogst toelaatbare prijzen voor aardolieproducten in het openbaar lichaam Bonaire opnieuw vast te stellen:

Gelet op:

artikel 2 van de Prijzenwet BES;

Gelezen:

het advies van de Directie RO-beleid & Projecten van 19 oktober 2016.

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen het navolgende eilandsbesluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij dit eilandsbesluit bepaalde wordt verstaan onder:

verkopen:

verkopen of te koop aan bieden;

groothandelsprijs:

prijs bij verkoop aan de kleinhandelaar en voor zover het betreft gasolie bij verkoop aan bakkerijen voor eigen gebruik;

kleinhandelsprijs:

prijs bij verkoop aan de consument.

Artikel 2

Het is een ieder verboden in het openbaar lichaam Bonaire de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven:

A. GROOTHANDELSPRIJS:

Mogas 95

92,19 USDcent per liter;

kerosine

44,47 USDcent per liter;

gasolie

52,68 USDcent per liter;

LPG 100 lbs

22,73 USD per cilinder;

LPG 20 lbs

5,99 USD per cilinder.

B. KLEINHANDELSPRIJS:

Mogas 95

99,10 USDcent per liter;

kerosine

47,10 USDcent per liter;

gasolie

56,70 USDcent per liter;

LPG 100 lbs

28,85 USD per cilinder;

LPG 20 lbs

7,50 USD per cilinder.

Artikel 3

Het prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire oktober 2016, (A.B. 2016, no. 8) wordt ingetrokken.

Artikel 4

  • 1. Dit eilandsbesluit wordt in het afkondigingsblad Bonaire opgenomen.

  • 2. Dit eilandsbesluit wordt eventueel in een aangepaste vorm, bekend gemaakt in één of meer dagbladen die in het openbaar lichaam worden verspreid.

Artikel 5

Dit eilandsbesluit treedt in werking op 30 oktober 2016, met uitzondering van artikel 2, onderdeel B, dat inwerking treedt op 1 november 2016.

Artikel 6

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als: Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire november 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op de datum van dit eilandsbesluit en getekend op OCT 24 2016
Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,
de gezaghebber, de eilandsecretaris‚