Vaststelling deelsubsidieplafonds Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

Geldend van 28-09-2016 t/m heden

Intitulé

Vaststelling deelsubsidieplafonds Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

Besluit van Gedeputeerde Staten van 6 september 2016, besluitnummer PZH-2016-564844144, tot vaststelling van de deelsubsidieplafonds behorende bij de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 (Prov. Blad 2016, nr. 5188)

Het deelplafond voor §3 vast te stellen op € 200.000 en het deelplafond voor § 4 (met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2016) vast te stellen op € 200.000.

afbeelding binnen de regeling