Mandaat-/volmachtbesluit ICT Basismobiliteit B&W gemeente Lochem

Geldend van 17-12-2015 t/m heden

Intitulé

Mandaat- en volmachtbesluit ICT Basismobiliteit B&W gemeente Lochem

Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om:

 • 1.

  Onder voorbehoud van deelname door de gemeente Deventer aan de GR Basismobiliteit in te stemmen met de Inspraaknota Reizigersperspectief;

 • 2.

  Onder voorbehoud van deelname door de gemeente Deventer aan de GR Basismobiliteit in te stemmen met de Uitgangspunten Kenmerken Vervoersysteem 2016/2017;

 • 3.

  Onder voorbehoud van deelname door de gemeente Deventer aan de GR Basismobiliteit in te stemmen met de Uitgangspunten Inkoop Vervoer 2016-2019; tijdens de uitwerking zal blijvend aandacht worden gevraagd voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.

 • 4.

  In te stemmen met het Programma van Eisen voor de inkoop van planningssoftware;

 • 5.

  Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem mandaat en volmacht te verlenen om als aanbestedende dienst op te treden voor de aanschaf van de planningssoftware, conform bijgevoegd mandaatbesluit;

 • 6.

  Het besluit ter kennisname voor te leggen aan de raad.

Burgemeester en wethouders van Brummen

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

 • 1.

  mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem om alle benodigde besluiten te nemen en tevens te machtigen alle benodigde handelingen te verrichten, die nodig zijn in het kader van de aanbesteding van planningssoftware voor de Vervoerscentrale Stedendriehoek, die in 2016 zal worden opgericht door de deelnemende colleges van Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen na de bekendmaking van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit. Het college van burgemeester en wethouders van Lochem is gebonden aan de volgende voorwaarden:

  • .

   de waarde van de opdracht voor de contractduur (3 jaren) mag maximaal <€ 207.000,- bedragen;

  • .

   er wordt gehandeld, conform concept Programma van Eisen, zoals besproken tijdens het PFO Basismobiliteit van 27 november 2015 en de nog door de Programmamanager Basismobiliteit aangebrachte ondergeschikte wijzigingen;

  • .

   de inkoop/aanbesteding vindt plaats, conform onderstaande planning:

  

Wat

Datum

Verzenden offerteaanvraag

18 december 2015

Indienen vragen

Uiterlijk 13 januari 2016, 12.00 uur

Nota van inlichtingen/beantwoorden vragen

18 januari 2016

Indienen inschrijving/sluitingsdatum

27 januari 2016, 12.00 uur

Verificatie en demonstratie

Week 5 2016 (1 tot en met 5 februari)

Bekendmaken voornemen tot gunning

Week 6 2016 (8 tot en met 12 februari)

Definitieve gunning/ ondertekening overeenkomst

Week 8 2016 (22 tot en met 26 februari)

Ingangsdatum overeenkomst

1 maart 2016

  

 • 2.

  het college van burgemeester en wethouders van Lochem is bevoegd tot ondermandaat van de onder 1 genoemde besluiten en handelingen; 

 • 3.

  dat dit besluit daags nadat het is bekendgemaakt, in werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten in de B&W-vergadering d.d. 15 december 2015
de gemeentesecretaris, M. Klos
de burgemeester, A.J. van Hedel