Aanwijzing fiscale parkeercontroleurs

Geldend van 26-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 20-01-2016

Intitulé

Aanwijzing fiscale parkeercontroleurs

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 19 januari 2016

gelet op: de artikelen 2, 3 en 5 van de Verordening Parkeerbelastingen 2016 en de Parkeerverordening 1999;

besloten:

-alle medewerkers van de Afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch in het bezit van opsporingsbevoegdheid aan te wijzen als zijnde belast met de controle op de naleving van de verordening Parkeerbelasting en de Parkeerverordening 1999.

namens het college van Heusden,

de secretaris

mr. J.T.A.J. van der Ven