Algemene plaatselijke verordening Peel en Maas

Geldend van 14-01-2016 t/m 07-02-2018

Intitulé

Algemene plaatselijke verordening Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het voorstel 2015-092 03

Gelet op het bepaalde in artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Gehoord de beraadslagingen

BESLUIT

 • A.

  Vast te stellen de intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening d.d. 21-12-2010 en de wijzigingen die daarin zijn aangebracht bij besluiten van:

  • -

   12-03-2013 (documentnummer 1894/2013/23312)

  • -

   02-07-2013 (documentnummer 1894/2013/77897)

  • -

   17-12-2013 (documentnummers 1894/2013/064543 en 1894/2013/65959 )

  • -

   24-02-2015 (documentnummer 1894/2013/623309) en

  • -

   15-12-2015 (documentnummer 1894/2015/669627)

 • B.

  Vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Peel en Maas

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1 december 2015,

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier, de voorzitter

drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo