Regeling vervallen per 05-01-2023

Aanwijsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren |

Geldend van 30-12-2015 t/m 04-01-2023

Intitulé

Aanwijsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren |

Aanwijsbesluit verzamelplaats dode gezelschapsdieren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van 10 november 2015;

gelet op artikel 3.5 van de Wet dieren en artikel 2 van de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Heerhugowaard 2015;

overwegende dat in artikel 2 van de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Heerhugowaard 2015 het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend om verzamelplaatsen aan te wijzen waar dode gezelschapsdieren in ontvangst worden genomen.

overwegende dat de dierenambulance geschikt is voor het in ontvangst nemen van dode gezelschapsdieren;

Besluit:

De Dierenambulance aan te wijzen als verzamelplaats zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Heerhugowaard 2015.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard op 10 november 2015.

de secretaris de burgemeester