Mandaatbesluit Programmamanager Basismobiliteit

Geldend van 29-10-2015 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Programmamanager Basismobiliteit

Burgemeester en wethouders van Brummen;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

  • 1.

    mandaat te verlenen aan de Programmamanager Basismobiliteit van de door de colleges van Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen op te richten – en op de Wet gemeenschappelijke regelingen gebaseerde – bedrijfsvoeringorganisatie Basismobiliteit, tot het moment van oprichting in dienst van de gemeente Zutphen, om alle benodigde uitvoerende besluiten te nemen en tevens te machtigen handelingen te verrichten in het kader van de implementatie en opstart van deze bedrijfsvoeringorganisatie, totdat de gemeenschappelijke regeling in werking is getreden. De Programmamanager Basismobiliteit is gebonden aan het op 8 september 2015 vastgestelde Bedrijfsplan ter zake en aan de daarin aangegeven financiële kaders;

  • 2.

    dat dit besluit daags nadat het is bekendgemaakt, in werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten in de B&W-vergadering d.d. 8 september 2015,
de gemeentesecretaris, drs. E.V. Schmitz
de burgemeester, A. van Hedel