Regeling vervallen per 01-01-2022

2e Uitvoeringsregeling Marktverordening Heemstede 2015

Geldend van 04-11-2015 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2015

Intitulé

2e Uitvoeringsregeling Marktverordening Heemstede 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede (hierna: college) besluit, gelet op artikel 4, tweede lid, van de Marktverordening Heemstede 2015, vast te stellen de volgende regeling:

2e Uitvoeringsregeling Marktverordening Heemstede 2015.

Artikel 1 Brancheindeling

De volgende lijst met artikelengroepen (branchepatroon) geldt op de conform de krachtens artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet ingestelde markt:

Branche

Subbranche

Maximum aantal standplaatsen per branche

Textiel

Bovenkleding volwassenen

2

Kinderkleding

1

Lingerie

1

Beenbekleding

1

Interieurbekleding

1

Kleinvakartikelen

1

Levensmiddelen

Groenten, fruit

2

Aardappelen

1

Geringe eet- en drinkwaren

2

Poelierswaren en eieren

1

Vis, alle soorten, bewerkt en onbewerkt, gebakken en ongebakken

1

Brood, koek en banket

1

Chocolade en suikerwerken

1

Stroopwafels

1

Zuivelproducten

2

Vleeswaren / vlees en worst

1

Noten en verduurzaamde zuidvruchten

1

Reformartikelen

1

Levensmiddelen, overig

1

Schoeisel

1

Lederwaren en reisartikelen

1

Horloges en sieraden

1

Bezigheidsartikelen

1

IJzerwaren, rijwielen en onderdelen

1

Huishoudelijke en geschenkartikelen

1

Tuin- en plantartikelen

Zaden, bloembollen, bomen, heesters, perkplanten, moestuinplanten

1

Snijbloemen, kamer- en potplanten

2

Overige artikelen

Artikel 2 Streven naar diversiteit

Het college streeft naar een markt met zo veel mogelijk diversiteit. Bij een beschikbare plaats beslist het college aan wie, op basis van dit streven, de plaats wordt toegewezen.

Artikel 3 Intrekking oude regeling

De 2e Uitvoeringsregeling Marktverordening, vastgesteld bij collegebesluit van 8 juli 2003, nr. 3, wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 november 2015

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: 2e Uitvoeringsregeling Marktverordening Heemstede 2015.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 22 september 2015.