Aanwijsbesluit ingevolge artikel 4:19, Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad (APV: aanwijzing kampeerplaatsen)

Geldend van 05-08-2014 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit ingevolge artikel 4:19, Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad (APV: aanwijzing kampeerplaatsen)

AANWIJSBESLUITINGEVOLGE ARTIKEL 4:19 APV (kampeerplaatsen)

Burgemeester en wethouders van Zaanstad

gelet op artikel 4:18, eerste lid en artikel 4:19, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Zaanstad

B E S L U I T E N:

De volgende plaats aan te wijzen als plaats waar het verbod van artikel 4:18, eerste lid, van de APV niet van toepassing is:

  •   ▪

    Wandelweg 5 te Wormerveer