Mandaatbesluit inzake de Sanitaire controle van schepen

Geldend van 23-07-2015 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit inzake de Sanitaire controle van schepen

De burgemeester van Moerdijk,

 • 1.

  gelet op artikel 57, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid en de bevoegdheid als bedoeld in artikel 7 van de Regeling publieke gezondheid, betreffende de sanitaire controle van schepen;

 • 2.

  gelet op artikel 14 van de Wet publieke gezondheid, betreffende de uitvoering van gemeentelijke taken door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD);

 • 3.

  gelet op artikel 4, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant, betreffende de opdracht van onder andere de gemeente Moerdijk aan de GGD om de gemeentelijke taken in de Wet publieke gezondheid uit te voeren;

 • 4.

  Gelet op artikel 10:3 Algemene Wet Bestuursrecht, betreffende de mogelijkheid tot het verlenen van mandaat.

besluit:

de bevoegdheid tot afgifte van de certificaten, als bedoeld in artikel 57 van de Wet publieke gezondheid, alsmede het houden van de daarvoor benodigde inspecties op schepen, te mandateren aan de directeur publieke gezondheid van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant, met de mogelijkheid tot verder onder mandaat van deze bevoegdheid aan de door de directeur publieke gezondheid aan te wijzen ambtenaren van de gemeenschappelijke regeling of aan derden aan wie de gemeenschappelijke regelingen de uitvoerende werkzaamheden heeft uitbesteed.

Moerdijk , 9 juli 2015.

De loco-burgemeester van Moerdijk,

J.J. Kamp