Mandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure

MANDAATBESLUIT AMBTENAAR BEROEPSPROCEDURE

De heffingsambtenaar van de gemeente Velsen,

Besluit vast te stellen het volgende besluit.

Artikel 1

De heffingsambtenaar mandateert N. Huijsing, H.J.M. van der Meij – Vester, P. Raat, A.A.M. Weel, en P.C. Wubbenhorst om namens de teamleider van de werkeenheid Belastingen en Invordering op te treden en het vertegenwoordigen van de gemeente in een beroepsprocedure.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure.