Mandaatbesluit van de ambtenaar belasting me de heffing beslissing op bezwaar- en beroepschrift

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit van de ambtenaar belasting me de heffing beslissing op bezwaar- en beroepschrift

MANDAATBESLUIT VAN DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING BESLISSING OP BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFT

De heffingsambtenaar van de gemeente Velsen,

Besluit vast te stellen het volgende besluit.

Artikel 1

De heffingsambtenaar mandateert de belastingmedewerkers van de werkeenheid Belastingen en Invordering te beslissen op een bezwaar- en beroepschrift.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit van de ambtenaar belast met de heffing beslissing op bezwaar- en beroepschrift.