Regeling vervallen per 01-01-2011

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van Parkeerbelasting 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Intitulé

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van Parkeerbelasting 2010

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van Parkeerbelasting 2010

Burgemeester en wethouders van Heemstede;

Gelet op artikel 9 van de Verordening heffing en invordering parkeerbelasting 2010;

besluiten:

1

als gebieden waar met ingang van 1 januari 2010 tegen betaling van parkeerbelasting

mag worden geparkeerd, aan te wijzen, conform de kaarten “Tekening 1” d.d. 28-10-2009, “Tekening 2” d.d. 28-10-2009, “Tekening 3” d.d. 03-11-2008 en “Tekening 4” d.d. 28-10-2009:

 • a.

  de fiscale gebieden als bedoeld in artikel 1.2.1 van de tarieventabel behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting:

  Sector A:

  Brederolaan

  H. Heijermanslaan

  P.C. Hooftkade

  C. Huygenslaan

  Tesselschadelaan

  Alberdingk Thijmlaan (tussen de P.C. Boutenskade en de Jacques Perklaan)

  Camphuysenlaan

  Vondelkade

  Zandvoortselaan west noordzijde

  Stormvogelweg

  Schollevaarlaan (woningen 1 t/m 17 oneven)

  Sector B:

  Parallelweg Zandvoortselaan west zuid zijde (winkels)

  Parkeerplaatsen aan het Roemer Visscherplein, ter hoogte van nummer 25

  Sector C:

  Parkeerplaatsen direct aan de westzijde van het NS-station Heemstede-Aerdenhout

  Sector D:

  Schollevaarlaan (woningen 19 t/m 59 oneven)

  Ooievaarlaan

  Kraanvogellaan

  Reigerlaan

  Roerdomplaan

  Jan van Gentlaan

  Pelikaanlaan

  Sector E:

  Parkeerplaatsen langs de Leidsevaartweg waterkant

  Sector F:

  Spoorzichtlaan

  Spoorplein

  Leidsevaartweg parallelweg tussen gemeentegrens en huisnummer 101

  Sector G:

  Binnenweg

  Raadhuisstraat van Postlaan tot Kerklaan

  Enkele parkeerplaatsen in de Lindenlaan, nabij Binnenweg

  Enkele parkeerplaatsen in de Kastanjelaan, nabij Binnenweg

  Bronsteeweg ter hoogte van huisnummer 2 en 4

 • b.

  de vergunningengebieden als bedoeld in artikel 1.2.2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2010:

  Sector K

  Alberdingk Thijmlaan huisnummers 1 tot en met 45

  Alberdingk Thijmlaan huisnummers 2 tot en met 32

  Asterkade

  Azalealaan

  Clivialaan

  Frederik van Eedenplein

  Hortensialaan

  Irislaan huisnummers 1 en 2

  Willem Klooslaan

  Narcissenlaan huisnummers 1 en 2

  Orchideeënlaan

  Jacques Perklaan huisnummers 2 tot en met 12

  Rhododendronplein

  Zandvoorter Allee

  Zandvoortselaan 48 C tot en met 84

  Zandvoortselaan 59 tot en met 151

  Sector L

  Parkeerterrein aan de westzijde van het Raadhuis Heemstede, Raadhuisplein 1

2

te bepalen dat de belasting op de volgende tijdstippen moet worden voldaan:

Sectoren:

A B D E G

Maandag tot en met zaterdag

:

09.00

-

18.00

uur

Met uitzondering van feestdagen

C

Elke dag, de gehele dag

:

00.00

-

24.00

uur

F

Maandag tot en met vrijdag

:

09.00

-

18.00

uur

Met uitzondering van feestdagen

K

Maandag tot en met vrijdag

:

07.00

-

13.00

uur

L

Maandag tot en met donderdag

:

07.30

-

16.00

uur

3

te bepalen dat de belasting als bedoeld in artikel 2 onder a van de Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2010 moet worden voldaan:

 • ·

  door het werpen van munten van minimaal € 0,10 in de parkeerautomaten of – meters;

 • ·

  op één van de andere wijzen zoals op de parkeerautomaat of parkeermeter is aangegeven.

4

te bepalen dat de belasting als bedoeld in artikel 2 onder b van de Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2010 moet worden betaald door voldoening van de aanslag binnen de op het aanslagbiljet vermelde betaaltermijn.

5

dat het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2009 vervalt met ingang van 1 januari 2010 met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft voor de tijdvakken waarvoor deze heeft gegolden.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 24 november 2009.