Regeling vervallen per 03-08-2028

Beleidsregels subsidiering maatschappelijke participatie van ouderen

Geldend van 01-01-2009 t/m 02-08-2028

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels subsidiering maatschappelijke participatie van ouderen
Citeertitel Beleidsregels subsidiering maatschappelijke participatie van ouderen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3, derde lid en artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Heerlen
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geldig tot en met 31-12-2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009 03-08-2028 Nieuwe regeling (tevens intrekking van de bepalingen voor ouderen- en emancipatieverenigingen in de Bijzondere Verordening Waarderingsubsidies)

28-10-2008

Weekblad Parkstad

2009/6348