Nadere regels voor het aanwenden en beheer van reclamegelden waren- en zaterdagmarkt gemeente Middelburg

Geldend van 20-01-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels voor het aanwenden en beheer van reclamegelden waren- en zaterdagmarkt gemeente Middelburg
Citeertitel Regels aanwending en beheer reclamegelden warenmarkt en zaterdagmarkt Middelburg 2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening marktgelden gemeente Middelburg 2010, art. 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2011 Onbekend

21-12-2010

De Faam, 12-01-2011

Onbekend