Regeling vervallen per 05-11-2019

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent waterhuishouding (Waterverordening waterschap Rivierenland)

Geldend van 01-01-2019 t/m 04-11-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent waterhuishouding (Waterverordening waterschap Rivierenland)
Citeertitel Waterverordening waterschap Rivierenland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp water
Externe bijlagen exb-2018-74890 exb-2018-74891 exb-2018-74892 exb-2018-74893

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterwet
  2. Provinciewet, art. 145

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vastgesteld door de Provinciale Staten van Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 05-11-2019 artikel 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 4.10, 5.2, 5.3, 6.3, bijlage 1, 2, 3

14-12-2018

prb-2018-9768

4426513
16-09-2014 01-01-2019 Art. 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, deel 2 en 3 van bijlage 1

04-07-2014

Provinciaal Blad, 2014, 103

Statenvoorstel 38/14
24-12-2009 22-12-2009 16-09-2014 nieuwe regeling

20-11-2009

Provinciaal Blad, 2009, 232

Statenvoorstel 25/09