Regeling toelage onregelmatige diensten

Geldend van 31-03-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling toelage onregelmatige diensten
Citeertitel Regeling toelage onregelmatige diensten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2011 nieuwe regeling

02-01-1997

Onbekend

Onbekend.